فایل رایگان مقاله isi پیش بینی های اجباری و مدیریت پذیرش IFRS اجباری: تأثیر تغییرات اجرای برجام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi پیش بینی های اجباری و مدیریت پذیرش IFRS اجباری: تأثیر تغییرات اجرای برجام :

دانلود فایل رایگان مقاله isi پیش بینی های اجباری و مدیریت پذیرش IFRS اجباری: تأثیر تغییرات اجرای برجام

زبان مقاله: فارسی
سال انتشار: 2019

خلاصه
ما بررسی می كنیم كه چگونه تغییرات اجرای همزمان بر رابطه مثبت بین پذیرش اجباری IFRS و افشای داوطلبانه بنگاهها تأثیر می گذارد. ما نشان می دهیم که افزایش صدور پیش بینی های مدیریتی پس از تصویب IFRS برای بنگاه هایی از کشورهای دارای موافقت نامه IFRS با تغییرات اجرای همزمان نسبت به کشورهایی که چنین تغییراتی ندارند ، کوچکتر است. ما هیچ تفاوتی در افزایش اطلاعاتی پیش بینی شده بین بنگاه های کشورهای حاکم بر IFRS بدون تغییر در اجرای همزمان و بنگاه های کشورهای غیر اجباری IFRS نداریم. با این حال ، شرکت های مستقر در کشورهای حاکم بر IFRS با تغییرات اجرای همزمان ، افزایش قابل توجهی کوچکتر از اطلاعات پیش بینی را نشان می دهند. یافته های ما نشان می دهد که اجرای بهتر IFRS به طور واضح تضعیف (تقویت) اثر مثبت پذیرش IFRS در افشای داوطلبانه (اجباری) می کند

Abstract
We examine how concurrent enforcement changes affect the positive relationship between mandatory IFRS adoption and firms’ voluntary disclosure. We show that the increase in the issuance of management forecasts after IFRS adoption is smaller for firms from IFRS-mandating countries with concurrent enforcement changes than for those from countries without such changes. We find no difference in the increase of forecast informativeness between firms from IFRS-mandating countries without concurrent enforcement changes and firms from non-IFRS-mandating countries; however, firms domiciled in IFRS-mandating countries with concurrent enforcement changes exhibit a significantly smaller increase in forecast informativeness. Our findings suggest that better IFRS enforcement distinctly weakens (strengthens) the positive effect of IFRS adoption on voluntary (mandatory) disclosure.

لینک کمکی