فایل رایگان مقاله isi تأثیر جنسیت و شناسایی شرکت در داوری های قبل از مذاکره حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله isi تأثیر جنسیت و شناسایی شرکت در داوری های قبل از مذاکره حسابرس :

دانلود فایل رایگان مقاله isi تأثیر جنسیت و شناسایی شرکت در داوری های قبل از مذاکره حسابرس

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2019

خلاصه
این مقاله تحقیقات مذاکره حسابرس فعلی را با در نظر گرفتن تأثیرات دو بعد از هویت حسابرسان که برای مذاکرات حسابرسان مرتبط است ، گسترش می دهد: جنسیت و شناسایی شرکت حسابرسی. زنان بیش از نیمی از مدارک دانشگاهی را در حسابداری کسب می کنند ، و بیش از نیمی از مقام های حسابداری و حسابرسی را در ایالات متحده دارند ، اما هنوز تعادل جنسیت شرکا در شرکت های حسابرسی مساوی نیست (AICPA ، 2017). با این حال ، هرچه زنان بیشتر به سمت مشارکت در بنگاهها پیش می روند ، درک بیشتر از چگونگی تأثیر جنسیت بر رفتارها ، فرایندها و نتایج مذاکره و بنابراین کیفیت صورتهای مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است. زمینه مذاکره حسابرس و مشتری دارای ویژگی هایی است مانند ابهام و نمایندگی دیگران که می تواند موجب نادیده گرفتن جنس و هویت محکم حسابرسان شود. پس از برجسته ، این دو بعد هویت حسابرس ، گرایش انگیزشی حسابرسان را به سمت مذاکرات شکل می دهد ، که به نوبه خود ، بر رفتار مذاکره و نتایج مذاکرات حسابرسان تأثیر می گذارد.

این مطالعه نشان می دهد که حسابرسان زن و مرد ، مذاکره راجع به تعدیل ممیزی ، متفاوت ارزیابی می کنند. اگرچه بسیاری از مطالعات مذاکره نشان می دهند که مردان مذکر از هر دو زن بیشتر مذاکره می کنند ، اما مذاکره حسابرس و مشتری یک شرایط منحصر به فرد را ارائه می دهد که برای معکوس کردن این روند مشترک یافت شده است. ما فرضیه را تصور می کنیم و می دانیم که حسابرسان زن تعدیل حسابرسی بالاتر را نسبت به مردان توصیه می کنند. با این حال ، سطح شناسایی شرکت تعدیل حسابرسی توصیه شده زنان را تعدیل می کند به گونه ای که در سطوح بالاتر شناسایی شرکت ، تنظیمات حسابرسی بزرگتر که توسط زنان توصیه می شود کاهش می یابد. این یافته با تحقیقات فزاینده در مورد تفاوت های جنسیتی در حسابرسی و تحقیقات در مورد جنسیت و تحمل ریسک سازگار است ، که زنان را ریسک بیشتری می دانند ، اما برخلاف بسیاری از تحقیقات مذاکره که مردان را پرخاشگرتر و دستیابی به نتایج مذاکره بالاتر نشان می دهد. . در تجزیه و تحلیل تکمیلی ، ما می دانیم که نتایج ما در نمونه مدیر ارشد وجود دارد اما در نمونه شریک نیست. این نتیجه با تئوری در مورد تفاوت های جنسیتی سازگار است و نشان می دهد که با افزایش جامعه پذیری شغلی اختلافات از بین می روند (اسمیت و راجرز ، 2000). پیامدهای عملی بحث شده است.

Abstract
This paper extends current auditor negotiation research by considering the effects of two dimensions of auditors" identity that are posited to be relevant to auditors" negotiation: gender and audit firm identification. Women earn over half of college degrees in accounting, and hold more than half of accounting and auditing positions in the US, yet the balance of the gender of partners at audit firms is currently not equal (AICPA, 2017). However, as more women advance into partnership positions in firms, it is increasingly important to have an understanding of how gender affects the behaviors, processes and outcomes of negotiation, and thus the quality of financial statements. The auditor-client negotiation context has features, such as ambiguity and representation of others that can “trigger” the salience of auditors" gender and firm identity. Once salient, these two dimensions of auditors" identity shape auditors" motivational orientation towards negotiations, which, in turn, affects the auditors" negotiation behavior and negotiation outcomes.

The study finds that male and female auditors approach the negotiation over audit adjustments differently. Although many negotiation studies find that males negotiate more aggressively than do females, auditor-client negotiation offers a unique setting that has been found to reverse this common trend. We hypothesize and find that female auditors recommend higher audit adjustments than males. However, the level of firm identification moderates female"s recommended audit adjustments such that at higher levels of firm identification, the larger audit adjustments recommended by females decrease. This finding is consistent with the growing research on gender differences in auditing and the research on gender and risk tolerance, which find females to be more risk averse, but contrary to much of the negotiation research which shows males as more aggressive and achieving higher negotiated outcomes. In supplemental analysis, we find that our results hold in the senior manager subsample but not in the partner subsample. This result is consistent with theory on gender differences which suggests that the differences will disappear with increased occupational socialization (Smith & Rogers, 2000). Practical implications are discussed.

لینک کمکی