فایل رایگان پاورپوینت،بودجه و بودجه بندی سرمایه ای،222 اسلاید،pptx

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت،بودجه و بودجه بندی سرمایه ای،222 اسلاید،pptx :

این پاورپوینت در مورد بودجه و بودجه بندی سرمایه ای در 222اسلاید و شامل،بودجه و بودجه بندی سرمایه ای،بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی,بودجه و بودجه بندی در مدیریت,مدیریت,بودجه,بودجه بندی,تعریف بودجه و تاریخچه بودجه نویسی , و منابع می باشد...

•* بودجه سند دخل و خرج دولت است.
•* بودجه برنامه مالی برای عملیات آتی است.
•* بودجه وسیله‌ای برای حصول ثمربخش‌ترین و بارورترین طریقه استفاده از منابع است.
(1طرح ریزی دوره ای راایجاب می كند .
(2هماهنگی ،همكاری وارتباط را ترویج می نماید .
(3به مقداردرآوردن پیشنهادها راالزامی می كند .
(4چارچوبی برای ارزیابی فعالیت های انجام شده رافراهم می سازد .
(5آگاهی روشنی ازاقلام بهای تمام شده امورتجاری بدست می دهد .
(6الزامات قانونی یاقراردادی راتامین می كند .
(7فعالیت های واحد تجاری را به سمت هدف های سازمانی هدایت می نماید .


§محصول نهایی فرایند برآورد وتهیه بودجه یك واحد تجاری بودجه جامع است كه شامل بودجه های جداگانه هریك ازبخشهای تابعه آن واحد می باشد ، درهرصورت بودجه معرف طرح كلی واحد تجاری دردوره بودجه است .
دربخش بعدی ، بخشهای مختلف یك بودجه جامع رابرای یك واحد تولیدی بطورنمونه ارائه می كند .

-تعریف بودجه و تاریخچه بودجه نویسی درایران
-بودجه كل كشور و مراحل تهیه و تنظیم بودجه كشور
-طبقه بندی اقتصادی (فصول) اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی ها
-اعتبارات بخش بهداشت و درمان ومقایسه اعتبارات دانشگاه طی سالهای 1385-1389
-نحوه مبادله موافقت نامه های بخش بهداشت و درمان دانشگاه با وزارت متبوع و واحدهای تحت پوشش دانشگاه
-نحوه صدور تخصیص اعتبارات بخش بهداشت و درمان دانشگاه
-چگونگی مدیریت بهتر سیستم :
- نظام نوین مدیریت منابع مالی
-افزایش درآمدهای اختصاصی
-كاهش هزینه ها
-تجزیه و تحلیل اقتصادی هزینه ها
-آشنایی با قوانین (مرتبط با بخش بهداشت و درمان ) در بودجه كشور - سال 1389
-
•* بودجه سند دخل و خرج دولت است.
•* بودجه برنامه مالی برای عملیات آتی است.
•* بودجه وسیله‌ای برای حصول ثمربخش‌ترین و بارورترین طریقه استفاده از منابع است.
•* بودجه عبارت از پیش‌بینی درآمدها، و سایر منابع تأمین اعتبار، و برآورد هزینه‌ها و عملیات معینی كه در دوره محدودی از زمان انجام می‌شود
ازنظر لغوی ، بودجه از كلمه Bougette (بوژت) که در زبان قدیمی فرانسه به معنای كیف وكیسه چرمی كوچــــك می باشد ، ریشه گرفته است.

بودجه عبارت است از پیش بینی درآمد وسایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه برنامه ها وعملیات معین وسایرپرداختها كه در دوره محدودی از زمان انجام می شود.

لینک کمکی