فایل رایگان برجسته‌بین یا استریوسکوپ (stereoscope)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برجسته‌بین یا استریوسکوپ (stereoscope) :

چگونه می توان به وسیله استریوسکوپ تصویر اجسام را برجسته دید؟
استریوسكوپ چیست؟
و چگونه ساخته می شود؟


لینک کمکی