فایل رایگان بازرگانی بین الملل -نظریه ها وكاربردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازرگانی بین الملل -نظریه ها وكاربردها :

فایل رایگان بازرگانی بین الملل -نظریه ها وكاربردها
تالیف و ترجمه : دكتر محمد حقیقی
تهیه و تدوین اسلاید : اوژن كریمی
فایل اصلی : PPT
تعداد کل اسلایدها : 243 اسلاید
حجم کل فایل ZIP : 2.5MB
فایل رایگان بازرگانی بین الملل -نظریه ها وكاربردها
فهرست مطالب فصول :
فصل اول : دیدگاها و نظریات بازرگانی بین الملل
فصل دوم : جنبه های سیاسی و نقش دولتها در تجارت بین الملل
فصل سوم : پیدایش تشكل های اقتصادی در جهان
فصل چهارم : استراتژیهای بازرگانی در عرصه جهانی
فصل پنجم : مدیریت تولید و عملیات در قلمرو جهانی
فصل ششم : نظام پولی و مالی بین الملل
فصل هفتم : بازار ارز و عملیات ارزی
فصل هشتم : تراز پرداخت های خارجی
فصل نهم : ورود موسسات بازرگانی به بازارهای جهانی
بعلاوه
14سری سوالات پیام نور بصورت فایل pdf از سال 89 تا 95 ( ترم اول ، دوم ، تابستان )

با تشکر از خرید شما - موفق باشید

لینک کمکی