فایل رایگان اثر اعصاب سمپاتیک بر قلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر اعصاب سمپاتیک بر قلب :

عنوان مقاله: فایل رایگان اثر اعصاب سمپاتیک بر قلب
قالب فایل: WORD

فایل رایگان اثر اعصاب سمپاتیک بر قلب
فهرست مطالب:
کنترل سمپاتیك عمل قلب
کنترل پاراسمپاتیکی عمل قلب
سیستم گشاد کننده رگی سمپاتیک و کنترل آن بوسیله سیستم عصبی مرکزی
اهمیت سیستم گشاد کننده رگی سمپاتیک
بخش مرکزی غدد فوق کلیوی
آدرنالین
موارد استفاده آدرنالین


* بخشی از ابتدای مقاله:

کنترل سمپاتیك عمل قلب :
تحریك دستگاه عصبی سمپاتیك موجب افزایش فعالیت قلب می شود گاهی تعداد ضربانات قلب را به 3 تا 4 برابر افزایش داده و قدرت انقباض را به 2 برابر می رساند از سوی دیگر تحریك پاراسمپاتیك موجب كاهش فعالیت قلب می شود. دستگاه عصبی سمپاتیك موجب تنگی عروق و در موارد معدودی مثلا عروق كرونری موجب گشادی خواهد شد .دستگاه عصبی سمپاتیك با كنترل عروق خونی ،می تواند برون ده قلبی و فشار خون شریانی را برای مدت كوتاهی تنظیم كند .تنگی ورید ها و انبارهای وریدی موجب افزایش برون ده قلبی میشود . و تنگی شریان ها مقاومت محیطی را افزایش فشار شریانی میشود ....

لینک کمکی