فایل رایگان اقتصاد ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اقتصاد ایران :

عنوان مقاله: فایل رایگان اقتصاد ایران
قالب فایل: WORD


فایل رایگان اقتصاد ایران
فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه
2-1 خصوصیت فایل رایگان اقتصاد ایران
الف- فایل رایگان اقتصاد ایران از بعد داخلی
1- اقتصاد وابسته به نفت
خصوصیات اقتصاد نفتی
2- دولتی بودن اقتصاد
ب- فایل رایگان اقتصاد ایران از بعد جهانی
1- بسته بودن اقتصاد
2- کمبود سرمایه گذاری خارجی
شاخص های جهانی شدن در فایل رایگان اقتصاد ایران

فصل دوم: اوضاع طبیعی و جغرافیائی
1-2 تاثیرات اوضاع طبیعی و جغرافیائی بر تحولات اقتصاد
2-2 اوضاع طبیعی و جغرافیائی
3-2 تقسیم سرزمین
الف- نواحی کوهستانی
ب- نواحی جلگه ای و کوهپایه ای بیشتر
ج- نواحی بیابانی
وسعت بیابانهای جهان و ایران
د- نواحی جنگلی
4-2 آب ها
الف- وضعیت منابع آب کشور
ب- حوزه های آبخیز کشور
1- حوزه آبخیز دریای خزر
2- حوزه خلیج فارس و دریای عمان
3- حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
4- حوزه آبخیز دریاچه نمك قم
5-حوزه آبخیز اصفهان و سیرجان
6- حوضه نیریز یا بختگان
7-حوزه آبخیز جازموریان
8- حوزه دشت کویر
9- حوزه آبخیز كویر لوت
10- حوزه اردستان و یزد و كرمان
11- حوضه صحرای قره‌قوم
12- حوزه هامون
ج- رودها
د- قنات
5-1 وضع اقلیمی
6-2 جنگل ها و مراتع
الف- جنگل های زاگرس
ب- جنگل های شمال ایران
تخریب جنگل ها
ج-نقش اقتصادی جنگل
7-1 مراتع
تنوع زیستی

فصل سوم: جمعیت
1-3 مقدمه
2-3 هرم سنی جمعیت
3-3 رشد جمعیت
رشد جمعیت در جهان
رشد جمعیت در ایران
4-3 پراکندگی جمعیت
الف- پراکندگی در مناطق روستائی
ب- مهاجرت به شهر
بررسی علل عمده مهاجرت
مهاجرت بین استانی
پراکندگی جمعیت ایلی
اشتغال جمعیت
جمعیت فعال و غیر فعال
اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی
گروه های شغلی

فصل چهارم: دولت و اقتصاد
1-4 مقدمه
جایگاه و نقش دولت
سهم دولت در فایل رایگان اقتصاد ایران
شرکت های دولتی
2-4 بودجه
سابقه بودجه ریزی در ایران
1-2-4- درآمد های دولت
درآمد دولت از مالیات
مالیات
تاریخچه مالیات در ایران
هدف، نظام مالیاتی
عملکرد نظام مالیاتی
اهداف عمده دولت در وضع و تنظیم قوانین مالیاتی
الف- تامین منابع مالی جهت هزینه های جاری
ب-توزیع عادلانه تر درآمدها
ساختار درآمدهای مالیاتی
الف : مالیات های مستقیم
ب : مالیات های غیرمستقیم
اهمیت مالیات در روند توسعه اقتصادی
درآمد نفت و گاز
سایر منابع درآمد
2-2-3 هزینه های دولت
3-4 برنامه ریزی
برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه
برنامه ریزی در ایران
برنامه های توسعه پس از انقلاب
برنامه چهارم توسعه

فصل پنجم: صنعت و معدن
1- 5 صنعتی شدن
صنعت در مقابل كشاورزی
2-5 سابقه صنعتی شدن در ایران
الف- دوره قاجار
ب- دوره رضا شاه
ج- دوره مصدق
د- دوره پس از اصلاحات ارضی
3-5 صنایع ایران
تقیسم بندی صنعت
الف- از لحاظ زمانی
ب- از نظر سطح تکنولوژی
ج- از نظر نوع مصرف محصولات
د- از نظر تعداد افراد شاغل
صنایع دستی
صنایع کوچک
صنایع کوچک روستائی
صنایع کوچک شهری
صنایع سنگین
1- صنایع تولید آهن و فولاد
الف- ذوب آهن اصفهان
ب- صنایع فولاد اهواز
ج-گروه ملی صنعتی فولاد ایران
د- مجتمع فولاد مبارکه
صادرات شرکت فولاد مبارکه
ه- شرکت فولاد آلیاژی ایران
و- صنایع وابسته به ذوب آهن و فولاد سازی
ماشین سازی اراک
زمینه فعالیت
تراکتور سازی تبریز
2- صنعت آلمینیوم
الف- شرکت آلمینیوم ایران
3- صنعت خودروسازی
صنعت خودرو سازی در جهان
تولید خودرو در ایران
تاریخ خودروسازی در ایران
1- قبل از انقلاب
2- بعد از انقلاب
ظرفیت تولید خودرو در ایران
3- چشم انداز خودرو سازی
4- فعالیت های معدنی
الف- اهمیت صنعت معدن كاری
سرمایه گذاری رو به رشد اکتشاف در معادن
ب- عوامل موثر در اقتصاد بودن مواد معدنی
1-ارزش
2- عیار ذخائر
3- شکل ذخیره ها
4- عمق ذخیر
5- تغلیظ و تصفیه
6- آب و هوا
7- حمل و نقل
8- نیروی متخصص
9- تکنولوژی
10- سیاست های حمایتی
ج- خلاصه ای از وضع معدن كاری در ایران
مقایسه ذخایر ایران و جهان
نسبت تولید و ذخیره
صنعت فرآوری مواد معدنی در ایران
وضعیت کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی مهم ایران
آهن
مس
طلا
سرب و روی

فصل ششم: کشاورزی
1-6 مقدمه
زراعت
2-6 مشکلات کشاورزی ایران

فصل هفتم: نظام پولی و بانکی
1-7 مقدمه
2-7 نظام پولی در ایران
3-7 تاسیس بانک های ایرانی
تاسیس بانک مرکزی
4-7 نظام مالی پس از انقلاب
بانكداری خصوصی

فصل هشتم: نفت و گاز و پتروشیمی
1-8 تاریخچه نفت
2-8 اثر درآمد های كشورهای نفتی در توسعه اقتصادی كشورهای صادر كننده نفت
الف- اثرات کلی درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی
1- تضعیف بخش كشاورزی
2- ایجاد صنایع وابسته
3- رواج مصرف گرائی
4- افزایش فاصله طبقاتی
5- توسعه شهرها و مسائل مترتب بر آن، نظیر آلودگی هوا، اعتیاد، فساد، رواج ارتشا
ب- اثر درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف
1- از شروع صنعت نفت تا ملی شدن (1951-1912)
2- دوره ملی شدن صنعت نفت
3- بعد از ملی شدن تا پیروزی انقلاب اسلامی
4- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

منابع و ماخذ


* بخشی از ابتدای مقاله:

فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه
فایل رایگان اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی كشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امكان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، كشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار كشور،
4) بالا بودن جمعیت بیكار، انعطاف ناپذیری بازار كار و ساختار نامتعادل بیكاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و كاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد كشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناكارآمدی نظام اداری و اجرایی كشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتكا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفكر غیرعلمی در اداره عمومی كشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در تركیب صادرات كشور،
9) پراكندگی و ناكارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت فایل رایگان اقتصاد ایران
فایل رایگان اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است كه متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در فایل رایگان اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال میزان تولید سرانه سال به قیمت ثابت سال بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا آبان برابر با نوامبر). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

فایل رایگان اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی فایل رایگان اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. تركیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند كشاورزی، مسكن و خدمات سنتی در مالكیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای كوچك و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است....

لینک کمکی