فایل رایگان پاورپوینت،مدیریت خلاقیت در سازمانها،161 اسلاید،pptx

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت،مدیریت خلاقیت در سازمانها،161 اسلاید،pptx :

این پاورپوینت در مورد مدیریت خلاقیت در سازمانها در 161اسلاید و شامل، مدیریت خلاقیت در سازمانها،خلاقیت،مدیریت خلاقیت،نوآوری،مدیریت،مدیریت سازمانی، مدیریت خلاقیت Managing Creativity و منابع می باشد...

خلاقیت به دو نوع تفکر کلامی و دیداری احتیاج دارد.
تفکر خلاق به هر دو حالت فکری فوق نیاز دارد و نقص در هر یک مانعی برای خلاقیت محسوب می شود.
این تکنیک برای تقویت تفکر دیداری افراد طراحی شده است.
فکر افراد بوسیله نیروی تصویر، طرح ها، نقشه ها و شکل های کمدیک از دنیای کلمات آزاد می گردد.
برای بیان منظور بوسیله زبان تصاویر لازم نیست فرد نقاش باشد بلکه با تصاویر بسیار مختصرو ابتدایی می توان منظور را منتقل نمود.
فقدان ابتكارات (Lack of Initiative): انگیزش و ترغیب ضعیف؛ افراد احساس نمی كنند نقش آنها تعیین كننده است؛ مدیریت به طور اثربخش در امور سازمانی درگیر نمی شود؛ كار افراد تدافعی است (فقط كار خود را انجام می دهند نه بیشتر) نه خلاقانه؛
ارتباطات عمودی ضعیف (Poor Vertical Communication): افراد ادراكی از تصویر كلی ندارند و احساس نمی كنند كه سهم آنها مهم است؛ عدم اطمینان زیاد؛ افراد نمی دانند مدیران ارشد به چه فكر می كنند و برنامه ریزی می كنند.
همكاری بین وظیفه ای ضعیف (Poor Cross-functional Collaboration): جهان بینی وظیفه ای؛ فقدان روحیه همكاری بین وظیفه ای؛ فقدان مدیریت سازمان محور؛ فقدان تیم های بین وظیفه ای؛ فقدان كمیته های مدیریتی بین وظیفه ای.
كار تیمی ضعیف (Poor Teamwork): عدم تعهد سازمانی به فرهنگ تیمی؛ فقدان اهداف باارزش مشترك؛ رهبران تیمی ضعیف؛ وجود افرادی كه تمایل به كار تیمی ندارند؛ تیم های خیلی بزرگ؛ فقدان پاداش های مشترك
مدیریت دانش و مدیریت ایده های ضعیف (Poor Idea and Knowledge Management): عدم حمایت از گرده افشانی ایده ها؛ فقدان راهبردها و سیستم های مدیریت ایده ها و مدیریت دانش؛ گرایش ” همه آن را می دانند“؛ سندروم ” بهبود كارساز نیست“
1.نسبت به هر نظر یا عقیده بدبین باشید
2.همیشه اصرار کنید که اعضای سازمان پیش از این که نزد شما بیایند باید از چندین سطح سازمانی بگذرند و نظر موافق آنها را جلب نمایند.
3.از واحدها یا افراد بخواهید که نسبت به پیشنهادها و نظرات جدید انتقاد کنند
4.خودتان آزادانه زبان به انتقاد بگشایید و از هیچ نظر تازه ای ستایش نکنید.
5.وجود مسائل را دلیلی بر شکست فرد بدانید و پیوسته افراد را تضعیف کنید تا آنها مسائل و مشکلات را از نظر شما پنهان کنند
6.مدیریت جزء نگر را اعمال و همه چیز را به دقت کنترل کنید.
7.در رابطه با تغییر سازمان در پنهان و خفا تصمیم بگیرید. سپس به صورت غیرمنتظره اعلام کنید.
8.تا زمانی که به صورت دقیق ندانید، چرا افراد اطلاعاتی را درخواست کرده اند، هیچ اطلاعاتی به آنها ندهید. مبادا چنین اطلاعاتی به دست افراد ناباب بیافتد.
9.با شعار مشارکت و تفویض اختیار، برخی از اختیارات تهدید آمیز نظیر تصمیم گیری در مورد کاهش پرسنل را به زیردستان واگذار نمایید.
10.به عنوان رئیس سازمان از همه جزئیات آگاهی داشته باشید.

لینک کمکی