فایل رایگان آشنایی با درخت پسته و مراحل تولید آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنایی با درخت پسته و مراحل تولید آن :

عنوان مقاله: فایل رایگان آشنایی با درخت پسته و مراحل تولید آن
قالب فایل: WORD

فایل رایگان آشنایی با درخت پسته و مراحل تولید آن
فهرست مطالب:
مقدمه
زمین شناسی استان کرمان
عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا
محدویت های قسمت زیر زمینی گیاه پسته
خاک
محدودیت های فیزیکی خاک
محدودیت های شیمیایی خاک
اضافه کردن خاک به باغ های پشته
علت های اضافه کردن خاک
روش های اضافه کردن خاک به باغ
کیفیت خاک های اضافه شده به باغ
آبیاری درختان پسته
انتخاب دور آبیاری
علائم شوری در دوران رشد گیاه پسته
علائم شوری در ابتدای فصل
تغذیه درختان پسته
توصیه کودی
انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز باغ های پسته
مدیریت تغذیه درختان پسته از دیماه تا اسفند ماه
نقش گچ در باغ های پسته
مهمترین دلایل پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
منابع


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه:
پسته نام علمی Pistacia vere است که یکی از مهمترین گیاهان خانواده Ane-cradiaceae می باشد. زادگاه اصلی آن ایران می باشد به خاطر همین بیشتر با نام های ایرانی خوانده می شوند. پسته گیاهی بسیار مقاوم به شرایط نامساعد محیطیط می باشد سرما تا 30- تا 20- درجه سانتی گراد و گرمای زیاد تا 50 درجه سانتی گراد را می تواند تحمل کند و نسبت به کم آبی و شوری آب و خاک مقاوم است. دارای ریشه بسیار عمیق و راست می باشد. شاخساره و شکل این درخت در ایران به صورت چند شاخه ای ولی در کشورهای دیگر مثل آمریکا با تربیت کردن این درخت به صورت یک تنه رشد می کند برگ های مرکب که شامل 5 تا 7 برگچه می باشد دارد. گل های آن به شکل خوشه ای می باشد و 2 پایه می باشد یعنی گیاه نر و ماده داریم و گلهای ماده که روی پایه ماده قرار دارند هنگام رسیدن ترتب خاصی ندارند و اکثراً در این گیاه یک مشکل وجود دارد که مربوط به نا هم رسی می شود ولی در ارقام جدید این مشکل وجود ندارد گرده افشانی در باغات پسته به وسیله با دو حشرات صورت می گیرد و نکته مهم در تلقیح باغات پسته نسبت به درختان به ماده می باشد که در شهر رفسنجان که گستره وسیعی از باغات پسته را دارد مهم نمی باشد ولی در شهرهای دیگر برای تلقیح مناسب نیاز به رعایت این نسبت می باشد از ارقام مهم پسته در رفسنجان می توان احمد آقایی، فندقی و کله قوچی که بیشترین وسعت زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده اند نام برد.

زمین شناسی استان کرمان:
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد استان کرمان از نظر زمین شناسی تا اندازه ای در هم و پیچیده می باشد و انواع و اقسام سنگهای مادری در این ناحیه وجود دارد. با یک دید کلی سنگهای کرتاسه و قسمتی نیز بدوره poli-plestocene تعلق دارد. از شمال هر چه به طرف کرمان نزدیک می شویم روی این سنگها را الوومهای بیابانی نسبتاً شور پوشانیده است بین کرمان و جیرفت سنگهای مادری متعلق به دوره (ائوسن) می باشد و قسمتی نیز از سنگهای mio-pliocene تشکیل یافته است و کلیه منطقه جلگه سیرجان را الوویومهای بیابانی واپستی (تواما) پوشانده است. بافت خاک در اراضی زیر کشت پسته از سبک تا نسبتاً سنگین متغیر می باشد و اغلب خاکها در کلاس بافتهای، رسی شنی، لوم شنی، شن لومی، لوم رسی سلیسی و لوم رسی قرار می گیرد. همانطوریکه قبلاً اشاره شد خاکهای این منطقه غالباً شور یا قلیایی هستند و همچنین ارزیابی کیفیت آب که در همین راستا قرار دارد از چهار نظر مورد بررسی قرار می گیرد:
1. شور یا غلظت کل نمکهای محلول
2. قلیایی بودن (سدیک) یا غلظت سدیم موجود در آب نسبت به سایر کاتیونها (SAR)
3. ترکیبات آنیونی آب بویژه غلظت کربنات و بی کربنات
4. غلظت بر یا دیگر عناصری که ممکن است برای رشد گیاه سمی باشد.
عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا
زمستان از عرض جغرافیایی پایین بطرف عرض جغرافیایی بالا سردتر و طولانی تر می شود. همچنین طول نسبی روز و نسبتاً با عرض جغرافیایی تغییر می نماید هر قدر عرض جغرافیایی بالاتر باشد، روزهای زمستان طولانی تر و روزهای زمستان کوتاهتر خواهد بود. در بعضی از مناطق با عرض جغرافیایی بین 28 تا 38 درجه ایران ، درخت پسته بعمل می آید با توجه به اینکه ارتفاع از سطح درا در متاطق پسته کاری ایران 700 متر تا بیش از 1800 متر گزارش شده است ولی طی بازدیدی که از منطقه شمال شرق استان گلستان به عمل آمده مشخص گردید پسته کاری در ارتفاع بسیار پایین حتی در ارتفاع هم سطح دریاچه خزر نیز انجام شده است....

لینک کمکی