فایل رایگان آشنایی با مراحل مختلف ساختمان سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنایی با مراحل مختلف ساختمان سازی :

عنوان مقاله: فایل رایگان آشنایی با مراحل مختلف ساختمان سازی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان آشنایی با مراحل مختلف ساختمان سازی
فهرست مطالب:
مقدمه
شناخت زمین مورد نظر جهت ساختمان سازی
خاك برداری
قالب بندی
اجرای فنداسیون
موارد مهم در اجرای فنداسیون ها
اهمیت فنداسیون در ساختمان فلزی
مسلح كردن فنداسیون ها
شناژها
طرز قرار گرفتن بولت در فنداسیون و تراز كردن بیس پلت
انواع اتصال ستون به شالوده
روش نصب پیچ های مهاری
الف . نصب پیچ های مهاری در موقع بتن ریزی شالوده ها
ب . نصب پیچ های مهاری پس از بتن ریزی شالوده
محافظت كف ستون ها و پیچ های مهاری ( مهره و حدیده)
اجزای تشكیل دهنده ی ساختمان های فلزی
1 . تعریف ستون فلزی
شكل ستون ها
1 . نیمرخ ( پروفیل ) نورد شده شامل انواع تیرآهن ها و قوطی ها
2 . مقاطع مركب
چگونگی ساخت ستون ( مقاطع مركب )
1 . اتصال دو پروفیل به یكدیگر به طریقه دوبله كردن
2 . اتصال دو پروفیل با یك ورق سراسری روی بال ها
روش نصب نبشی بر روی كف ستون ها ( بیس پلیت ) برای استقرار ستون
ساخت پل ها و شاه تیرها
اتصالات ساده تیر به ستون و شاه تیر
1 . اتصال با جفت نبشی جان
2 . اتصال با نبشی نشیمن
اتصال چند پل در یك محل به ستون
روش نصب پل ها در طبقات
روش های مختلف برش تیر آهن
1 . برش به روش كوپال
2 . برش به روش برنول
اتصالات در باد بندها
مزایا و معایب ساختمان های فلزی


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه :
دگرگونی در نظام آموزش رشته های فنی و مهندسی بسیار با اهمیت بوده و تأثیر شگرفی در ایجاد تحول در نظام صنعتی كشور خواهد داشت، خوشبختانه در عصركنونی صنعت ساختمان سازی چنان پا به عرصه پیشرفت نهاده است كه ساختمان های بسیار مرتفعی با اسكلت های بتونی یا فلزی در طرح ها و متدهای جدید در مدت زمان نه چندان طولانی ساخته و عرضه می شوند.
هرگز نمی توان بر این اصل استوار بود كه تنها با قدرت تخیل و تفكر می توان اندیشه ای را تحقق بخشید و همچنین بدون در نظر گرفتن معلومات علمی و تفكر بر پایه علوم و تجربیات گذشتگان اذان داشت كه می توان استادكار ماهری شد.
متأسفانه همانگونه كه بر همه ما واضح و آشكار است تاكنون مدارس و مراكز فنی و حرفه ای آنقدرها كه باید و شاید لازمه یك حرفه خاص است آن را مجهز به فنون عملی و تجربی براساس علوم نوین نكرده و گسترش نداده است تا مانند سایر كشورهای توسعه یافته صنعتی در تمام رشته های فنی دارای كتاب ها و منابع متعددی باشد.
موضوعی كه هم اینك در قرن حاضر به درستی مورد حمایت اهل فن واقع می شود استفاده از منابع و مأخذهای ارزنده ای است كه با به كارگیری آن در قسمت عملی می توان به تجربیات قابل توجهی نیز دست یافت ما این حركت شایسته را لازمه آغاز رشد و تعالی در علم و پیوستن علم به عمل نیز می پنداریم.
شك نیست كه این امر ما را با كاربردها و واقعیت های یك موضوع علمی خاص بیشتر آشنا كرده و جهت پیشبرد اهداف صنعتی ما را یاری خواهد نمود.

شناخت زمین مورد نظر جهت ساختمان سازی :
اصولا جهت ساختن یك ساختمان باید با زمان بندی مشخص و باتوجه به نقشه های لازم شروع بكار نمود. عموما قبل از هر چیز در ابتدا یك نقشه ساختمانی چه كوچك و چه بزرگ می بایست زمین مورد نظر را دقیقا شناسایی كرد و مقاومت آن را سنجید تا با در نظرگرفتن معیارهای استاندارد بتوان بر مبنای آن محل ستون ها و دیوارها و غیره را مشخص نمود.
در نقطه ای كه قرار است ساختمان احداث گردد و نقشه ساختمان به مورد اجرا گذاشته شود زمین از لحاظ مقاومت كمال اهمیت را داراست زیرا یك ساختمان كه روی زمین ساخته می شود زمین مورد نظر می بایستی مقاومت فشار مصالح و بارهای وارده را داشته باشد و سطح اتكائی زمین كه فنداسیون ساختمان را تشكیل می دهد و فشارهای وارده بر فنداسیون و انتقال نیرو از فنداسیون به زمین تمام اینها از اصول ساختمان سازی می باشد كه زمین باید در مقابل این عوامل بتواند تحمل نموده و ساختمان را سرپا نگه دارد و از نشست های احتمالی آن جلوگیری به عمل آورد.
زمین ها دركل دارای انواع مختلفی هستند كه در احداث ساختمان بر روی آنها می بایست دقت بیشتری را به خرج داد از جمله زمین هایی كه حتما بایستی به آنها دقت كرد تا ساختمان را روی آنها احداث نكرد زمین هایی هستند كه توسط خاك ریزی و یا خاك دستی پر شده اند و یا زمین های ماسه ای و یا زمین هایی كه مرغوبیت چندانی ندارند مانند زمین های رسی، البته زمین های رسی كه خشك و بی آب و فشرده باشند جهت بنا گاهی مورد قبول واقع می شود....

لینک کمکی