فایل رایگان آشنایی با میکروسکوپ نوری و اجزای آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنایی با میکروسکوپ نوری و اجزای آن :

عنوان مقاله: فایل رایگان آشنایی با میکروسکوپ نوری و اجزای آن
قالب فایل: WORD

فایل رایگان آشنایی با میکروسکوپ نوری و اجزای آن
فهرست مطالب:
انواع میکروسکوپ
اجزا میکروسکوپ نوری
1- بخش نوری
منبع نور
عدسیها
2- بخش مکانیکی
پایه
دسته
پیچهای تنظیم
صفحه ی پلاتین
دیا فراگم
صفحه ی گردان
لوله ی میکروسکوپ


* بخشی از ابتدای مقاله:

انواع میکروسکوپ :- الکترونی - نوری
اجزا میکروسکوپ نوری :-اجزا نوری -اجزا مکانیکی
- بخش نوری :منبع نور-جمع کننده -عدسیها
منبع نور : به طور معمول لامپ کوچک است که اغلب زیر پایه میکروسکوپ قراردارد و پرتو ها را به دیا فراگم میتا باند ونیز گاهی ممکن است ائینه یا چراغ رومیزی باشد.
جمع کننده :مجمو عه ای از عدسی های محدب است که پرتو های نور را همگرا میکند وبه جسم میتاباند تا نور کافی برای مشاهده ی حسم تا مین گردد .
عدسیها :شامل تعدادی عدسی است که اولین عدسی که به جسم نز دیک است را عدسی چشمی ودومین عدسی را هلا لی گویند . در واقع عمل کلی انها تهیه تصویراز جسم است این تصویر بزرگتر از جسم معکوس وحقیقی است....

لینک کمکی