فایل رایگان بازاریابی الکترونیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازاریابی الکترونیک :

عنوان مقاله: فایل رایگان بازاریابی الکترونیک
قالب فایل: WORD

فایل رایگان بازاریابی الکترونیک
فهرست مطالب:
مقدمه
فایل رایگان بازاریابی الکترونیک چیست ؟
عوامل موفقیت در بازاریابی الكترونیك (BONI)
طرح بازاریابی (Marketing Plan)
طرح بازاریابی چیست ؟
مزایای طرح بازاریابی
ساختار طرح بازاریابی
1- خلاصه مدیریتی
2- تحلیل موقعیت
3- بخش بندی بازار
4- راهبردهای بازاریابی تناوبی
5- راهبردهای گزینش شده بازاریابی
6- برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت
7- نتیجه
آماده سازی طرح بازاریابی
اهداف بازاریابی
استراتژی بازاریابی
تاكتیك های بازاریابی
اجرا ، كنترل و ارزیابی
منابع


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه :
اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریانتان می باشد.
بازاریابی اینترنتی – فایل رایگان بازاریابی الکترونیک - امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است.
فایل رایگان بازاریابی الکترونیک فرآیندی بیشتر از بازاریابی سنتی از طریق فناوری اینترنت می باشد. این روش ارتباط دوجانبه میان شما و مشتریانتان برقرار می نماید.
این نوشته سعی دارد در باره اینکه " فایل رایگان بازاریابی الکترونیک چیست؟ " و " چه امکاناتی را در اختیار سازمانها می گذارد" و نیز "چگونه ارتباط متقابل شما و مشتری را حفظ خواهد نمود؟ " توضیحاتی ارائه داده و عواملی را که در فایل رایگان بازاریابی الکترونیک اهمیت دارند را معرفی نماید.

فایل رایگان بازاریابی الکترونیک چیست ؟
چگونه مشتری جدیدی پیدا کنیم ؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). اینها سوالاتی هستند که در فایل رایگان بازاریابی الکترونیک مطرح می باشند.
فایل رایگان بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می کند با این تفاوت که فایل رایگان بازاریابی الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری می باشد.
می توان فایل رایگان بازاریابی الکترونیک را اینگونه تعریف نمود:
اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور کسب سود برای شخص یا سازمان مربوطه.

فایل رایگان بازاریابی الکترونیکی یک عملکرد مجزا که منحصرا" با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره نمودن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. عملکرد فایل رایگان بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی نمود:
1- یکپارچگی : فایل رایگان بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی ها ی شرکت را در بصورت یک فرآیند یک پارچه دربر می گیرد.
2- میانجی گیری(واسطه گیری) : بازارایابی الکترونیک میزان نیاز و خواسته مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت کنترل می کند.
3- واسطه گری : فایل رایگان بازاریابی الکترونیک میان بخشهای مختلف شرکت از جمله بخشهای مالی و سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را ایفا می کند.
برای درک بهتر نکات کلیدی فایل رایگان بازاریابی الکترونیک لازم است ارتباطات متقابل مشتری و سازمان تماما" مورد بررسی قرار گیرد.
چرخه فایل رایگان بازاریابی الکترونیک شامل چهار مرحله اصلی می باشد:
1- تهیه و تدارک
2- ارتباط
3- نقل و انتقال
4- خدمات پس از فروش ....

لینک کمکی