فایل رایگان بی مهرگان و انواع آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بی مهرگان و انواع آنها :

عنوان مقاله: فایل رایگان بی مهرگان و انواع آنها
قالب فایل: WORD

فایل رایگان بی مهرگان و انواع آنها
فهرست مطالب:
فصل اول:
مقدمه
1-1 مهره داران
2-1 بی‌مهره‌گان
فصل دوم:
2- انواع بی‌مهره‌گان
1-2 بی‌مهره‌گان ساده
1-1-2 اسفنج
2-1-2 کیسه تنان
3-1-2 کرم‌ها
2-2 بی‌مهره‌گان پیشرفته
1-2-2 بندپایان
2-2-2 خارتنان
3-2-2 نرم تنان
فصل سوم:
3- نرم تنان
1-3 قسمت‌های مختلف بدن نرم تنان
2-3 ساختمان و ترکیب صدف در نرم تنان
3-3 انواع نرم تنان
1-3-3 تک لاکه‌ای‌ها
2-3-3 چند لاکه‌ای‌ها
3-3-3 شکم پایان
4-3-3 ناوپایان
5-3-3 دو کفه‌ای‌ها
6-3-3 سرپایان
- اختاپوس‌ها
- اسکویید‌ها
منابع


* بخشی از ابتدای مقاله:

فصل اول
مقدمه
جانوران موجودات زنده‌ای هستند که با خوردن موجودات زنده‌ی دیگر تغذیه می‌کنند. جانوران قادر نیستند غذاسازی کنندو به جز تعداد معدودی، آنها قادر به جابه‌جایی هستند و بدن آنها از تعداد زیادی سلول ساخته شده است.
دست کم یک میلیون گونه‌ی متفاوت از جانوران وجود دارد و هر روز تعداد بیشتری از آنها کشف می‌شوند.
جانوران تقریباً همه جا هستند. برخی در جنگل‌ها، دشت‌ها، یا در کوهستان‌های بلند زندگی می‌کنند. برخی در رودخانه‌ها، دریا‌ها یا غارهای تاریک زندگی می‌کنند. آن‌ها چیزهای بسیاری می‌خورند بعضی از گیاهان تغذیه می‌کنند، «گیاه خوار» و برخی از گوشت جانوران دیگر تغذیه می‌کنند «گوشت خوار» تنها عده‌ی کمی از آن‌ها هم گیاه و هم جانور می‌خورند. آن‌ها را «همه چیز خوار» می‌نامند. برخی از آنها که انگل نامیده می‌شوند در بدن جانوران زنده‌ی دیگر زندگی می‌کنند.
سلسله‌ی جانوران را بر اساس داشتن یا نداشتن ستون مهره‌ها به دو شاخه طبقه‌بندی می‌کنند.
1- بی‌مهره‌گان
2- مهره داران

1-1 مهره داران
جانورانی هستند که ستون مهره دارند. در تمام مهره داران ستون مهره و سایر استخوان‌های اسکلت از بدن محافظت می‌کنند. مهره داران پنج رده‌ی بزرگ دارند که عبارتند از: ماهی‌ها – دوزیستان – خزندگان – پستانداران و پرندگان

2-1 بی‌مهره‌گان
بی‌مهره به معنای بدون ستون مهره است. بیش‌تر جانوران موجود در جهان بی‌مهره‌اند. البته بدن همه جانوران بی‌مهره کاملاً نرم یا بی‌حفاظ نیست. برخی از آنها یک پوسته‌ی سخت بیرونی دارند. این پوسته به صورت زره عمل می‌کند اما در عین حال بر خلاف استخوان‌های ما به جای درون از بیرون نوعی اسکلت برای بدن جانور به وجود می‌آورد. زره برخی از بی‌مهره‌گان مانند خرچنگ‌های دریایی- عقرب‌ها – حشره‌ها بند بند است. زره‌ی بقیه‌ی بی‌مهره‌گان مانند حلزون‌ها و صدف‌ها نسبتاً سخت است. بیش‌تر جانوران بی‌مهره جثه‌ی کوچکی دارند. بسیاری ازآنها درآب زندگی می‌کنند و شناوری در آب سبب می‌شود که وزن آن‌ها کاهش یابد و بتوانند وزن خود را تحمل کنند....

لینک کمکی