فایل رایگان آشنایی با پست فشار قوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنایی با پست فشار قوی :

عنوان مقاله: فایل رایگان آشنایی با پست فشار قوی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان آشنایی با پست فشار قوی
فهرست مطالب:
تعریف پست فشار قوی
انواع پست های فشار قوی بر حسب نوع كار
تجهیزات پست
سویچگیر
ترانسفورماتور قدرت
ترانس زمین
جبران كننده ها
تأسیسات جانبی
سوئیچگیر
باسبار یا شین
انواع شین از نظر شكل ظاهری
شینه بندی
انواع شینه بندی
قطع طولی شین بوسیله دیژنكتور
شینه بندی چندتایی یا مركب
ایمنی باسبار
رنگ آمیزی شین ها
كلیدهای فشار قوی
قطع كننده یا سكسیونر
كلید بار
كلید قدرت
قطع مدارات مختلف
بررسی وصل مدارات مختلف
عامل مؤثر در قطع یا برقراری مجدد جرقه
انواع خاموش كننده ها
كلیدهای فشار قوی
كلید قابل قطع زیر بار


* بخشی از ابتدای مقاله:

تعریف پست فشار قوی:
یك‌پست فشار قوی مجموعه ای از تجهیزات می‌باشد كه به منظور تغییر سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذیه نقاط مختلف و تقسیم انرژی الكتریكی بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد .

انواع پستهای فشار قوی بر حسب نوع كار :
1ـ پستهای نیروگاهی یا بالا برنده ولتاژ (Step Up Substation) :
وظیفه این پستها افزایش ولتاژ خروجی ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال می‌باشد.
2ـ پستهای انتقال (High Voltage Substation) :
وظیفه پستهای انتقال ، كاهش ولتاژ الكتریكی به سطح ولتاژ فوق توزیع و همچنین تقسیم این ولتاژ به خروجی های متعدد می باشد .
3ـ پستهای توزیع(Distributio Substation) :
وظیفه این پستها پایین آوردن ولتاژ از سطح فوق توزیع به سطح توزیع بوده و انرژی الكتریكی در این سطح را زا طریق فیدرهای مختلف تحویل می دهد .
4ـ پستهای فشار ضعیف(Low Voltage Substation) :
كه وظیفه آن تبدیل ولتاژ توزیع به ولتاژ فشار ضعیف است كه قابل استفاده در مصارف صنعتی و خانگی باشد .
5ـ پستهای كلیدی یا كوپلاژ(Switching Substation) :
در این پستها سطح ولتاژ تغییر ننموده و صرفاً بعنوان یك تقسیم كننده ولتاژ ثابت را در فیدرهای مختلف و متعدد تغذیه می نماید .
در عمل ممكن است یك پست تركیبی از دو یا چند نوع فوق الذكر باشد كه هم
افزاینده و هم كاهنده و هم بصورت یك پست كلیدی باشد . انواع پستها از لحاظ استقرار فیزیكی :
پستهای فشار قوی از لحاظ وضعیت استقرار آنها به دو دسته تقسیم می‌گردند:
1ـ پستهای باز یا خارجی (Out door s/s) : در این گونه پستها تجهیزات فشار قوی در معرض شرائط جوی محیط از قبیل گرد و خاك ، باد ، باران ، رعد و برق و غیره بوده و عایقی بین آنها و هوا نمی باشد .
2ـ پستهای بسته یا داخلی (in door S/S) : در این گونه پستها تجهیزات فشار قوی در داخل اطاق یا سالن سر پوشیده قرار دارند .

پستهای باز نیز به چند دسته تقسیم می شوند :
1ـ پستهای معمولی (conventional) :
این پستها در جاییكه محدودیت زمین وجود نداشته باشد احداث می گردد و عایق بین فازها و تجهیزات و زمین ، هوا می باشد و از این نظر می بایست فاصله ایمنی و مجاز كاملاً رعایت گردد . این پستها از نظر هزینه از بقیه پستها ارزانتر می باشد .
2ـ پستهای گازی یا (Gas Insulated Substation) :
كلیه تجهیزات فشار قوی در پستهای گازی در داخل محفظه فلزی قرار دارند كه بوسیله گاز SF6 یا هگزافلوئور گوگرد كه دارای خاصیت عایقی خوبی می باشد تحت فشار معینی پر شده است و چون خاصیت عایق گاز SF6 تقریباً سه برابر هوا می باشد درنتیجه فضای پستهای گازی بمراتب كوچكتر از پستهای معمولی می‌باشد و در جاییكه محدودیت زمین مطرح باشد خیلی مناسب است .
از مزایای دیگر پستهای GIS اینست كه چون درمعرض مستقیم عوامل جوی نمیباشد لذا امكان آلودگی و رطوبت وجود نداشته و بروز اتصالی و حوادث دیگر به مراتب كمتر می باشد و از طرفی به علت ایزوله بودن قسمتهای برقدار وتحت ولتاژ از افراد ایمنی آن در حد بسیار بالایی می باشد . یكی از معایب پستهای گازی مایع شدن گاز به هنگام برودت هوا در درجه حرارتهای خیلی پایین می باشد از طرفی هزینه این پستها خیلی بالا می باشد .
3ـ پستهای سیار (Mobiel Substation) :
این پستها نیز بصورت GIS بوده تا از نظر حجم تجهیزات و وزن كل پست
كاهش پیدا نماید ترانسفورماتور و سایز تجهیزات بر روی یك یا دو تریلر كه می توان توسط یدك كش مخصوص حمل و جابجا كرد نصب گردیده است . قدرت این پستها كه درحدود 30 تا 40(MVA) می باشد و معمولاً بصورت 63.20, 132.20, 230.20, 230.63 كیلو ولت در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند .
مزیت این نوع پست در جابجایی سریع و استقرار آن در نقاط جدید و مورد نیاز می باشد ....

لینک کمکی