فایل رایگان پنومونی باكتریال (پنوموكوكی) در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پنومونی باكتریال (پنوموكوكی) در کودکان :

عنوان مقاله: فایل رایگان پنومونی باكتریال (پنوموكوكی) در کودکان
قالب فایل: WORD

فایل رایگان پنومونی باكتریال (پنوموكوكی) در کودکان
فهرست مطالب:
اپیدمیولوژی
پاتولوژی اپیدمیولوژی
علائم بالینی
- در نوزادان
- در کودکان
تشخیص
یافته های آزمایشگاهی
عوارض
پیش آگاهی
مراقبت و درمان


* بخشی از ابتدای مقاله:

اپیدمیولوژی :
شایعترین علت پنومونی های باكتریال است .
90% پنومونی ها در كودكان باكتریال است و بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار شایع است. انتشار میكروب از نازوفارنكس به داخل ریه انجام می شود .
میكروب ممكن است از راه مجاری لنفاوی وارد خون شود و باعث ایجاد باكتری می شود.
این میكروب فاقد توكسین است . كپسون آن از جنس پلی ساكارید است كه در مقابل فاگوسیتوز مقاومت می كند .
با افزایش سن شیوع آن كم می شود و در كودكان مخصوصاً اگر دست جمعی زندگی كنند امكان كلونیزاسیون میكرو ب در دستگاه تنفسی زیاد است .

پاتولوژی اپیدمیولوژی :
پنوموكوك از طریق نازوفارنكس وارد ریه می شود استاع عروق داخل آلوئولی شده و ادم را ایجاد می كند و باعث ایجاد عفونت در یك قسمت ریه می شود . این عفونت در ریه باعث می شود كه كلوسیت ها ، فیبرین مایع ادم . گلبولهای قرمز و پنوموكوكها ، آلوئولها را پر می كند ....

لینک کمکی