فایل رایگان تحقیق درس آمار بررسی تعداد مراجعه كنندگان به یك پزشك در طول یك ماه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق درس آمار بررسی تعداد مراجعه كنندگان به یك پزشك در طول یك ماه :

عنوان مقاله: فایل رایگان تحقیق درس آمار بررسی تعداد مراجعه كنندگان به یك پزشك در طول یك ماه
قالب فایل: WORD

فایل رایگان تحقیق درس آمار بررسی تعداد مراجعه كنندگان به یك پزشك در طول یك ماه
فهرست مطالب:
مقدمه
داده ها
جدول فراوانی
نمودار مستطیلی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار جعبه ای
نمودار ساقه و برگ و واریانس


مقدمه:
"هدف این پروژه بررسی تعداد مراجعه كنندگان به یك پزشك در هر روز در طول یك ماه است برای ما بیماران قلبی كه به این پزشك مراجعه كردند مدنظر نیست فقط اینكه آن پزشك در یكماه چقدر مراجعه كننده داشته و اینكه در چه ماهی میزان مراجعه به پزشكان كمتر و كدامیك بیشتر است و آیا در هر ماه میزان مراجعه به پزشك تغییر كند یا نه؟ مردم بیش تر در چه ماهی به پزشك مراجعه می كنند.
به دلیل مشكلات موجود در جمع آوری اطلاعات و داده ها از تمام پزشكان به یك پزشك مشخص مراجعه كردیم و تعداد مراجعه كنندگان به آن پزشك را از تاریخ 2 فروردین تا 14 اردیبهشت بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل را یادداشت كردیم."

لینک کمکی