فایل رایگان ترازوهای دیجیتالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ترازوهای دیجیتالی :

عنوان مقاله: فایل رایگان ترازوهای دیجیتالی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان ترازوهای دیجیتالی
فهرست مطالب:
تغذیه
سنسور
برد A/D
برد CPU
- IC CPU
- IC EPROM
- IC RAM
نمایشگر
شارژ


* بخشی از ابتدای مقاله:
مطالب حاضر اطلاعاتی در مورد انواع فایل رایگان ترازوهای دیجیتالی كه مورد استفاده بسیاری از مكانها می باشد در اختیار شما قرار می دهد. فایل رایگان ترازوهای دیجیتالی انواع مختلفی دارد مانند DS 9000، 3520، 3521، 3522، آزما و... مدارات داخلی انواع این ترازوها مشابه هم می باشد. اكنون به توضیح كلی مدارات داخلی می پردازیم.
فایل رایگان ترازوهای دیجیتالی از چند قسمت تشكیل می شود.
1- تغذیه
2- سنسور
3- برد ADC (A/D)
4- برد CPU
5- نمایشگر
6- شارژر
حال به توضیح هر قسمت می پردازیم.
تغذیه:
در ترازو به ولتاژهای با جریان دهی مناسب و همچنین ولتاژ رفرنس A/D و سنسور داریم.
ابتدا برد تغذیه ولتاژ V220 شهر توسط یك ترانس كاهنده به تبدیل می شود و توسط پل دیودی یكسو می گردد و پس از ریپل گیری توسط دو رگولاتور 7905 برای ولتاژ و رگولاتور 7805 برای ولتاژ تثبیت بدست می آید.
چون ولتاژ رفرنس سنسور از تا درنظر گرفته شده است نیازی به ساختن آن نیست. ولی در بعضی از ترازوها كه تا می باشد از همان ولتاژ ، توسط ترانزیستور ساخته می شد زیرا چنانچه ولتاژ ما كه ولتاژ تغذیه سنسور می باشد در اثر گرما و نویزهای احتمالی تغییر نماید ولتاژ رفرنس سنسور نیز متناسب با آن تغییر نماید....

لینک کمکی