فایل رایگان ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور :

عنوان مقاله: فایل رایگان ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور
قالب فایل: WORD

فایل رایگان ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور
فهرست مطالب:
1 - 1 - مشخصات لازم برای طراحی و سیم پیچی موتور
1 - 2 - سیم پیچی متحدالمركز
1 - 3 - سیم پیچی زنجیره ای
1 - 4 - روش استفاده از جدول شیارها
1 - 4 - 1 - موتورهای با شیار كامل یك طبقه
1 - 4 - 2 - سیم پیچی دو طبقه موتورهای سه فازه
2 - 1 - سیم پیچی موتورهای تك فاز روتور قفسه ای
2 - 1 - 1 - الف : سیم پیچی یك طبقه یك فاز
2 - 2 - سیم پیچی دو طبقه موتورهای یك فاز
2 - 3 - عیب یابی موتورهای الکتریکی
1 - تشخیص عیبهای مکانیکی و رفع آنها
الف: شکستگی بدنه درپوشها (قالپاقها)
ب: خرابی بلبرینگها- پوشها- یاتاقانها
ج: فشار و بار بیش از حد روی موتور
2 - تشخیص عیبهای الکتریکی و رفع آن
موتورهای سه فاز
1- اتصال ستاره
2- اتصال مثلث
موتورهای یکفازه
الف: موتورهای خازن دار
ب: موتورهای کلکتوردار (سری)

لینک کمکی