فایل رایگان مشخصات و انواع رله های حفاظتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشخصات و انواع رله های حفاظتی :

عنوان مقاله: فایل رایگان مشخصات و انواع رله های حفاظتی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان مشخصات و انواع رله های حفاظتی
فهرست مطالب:
مشخصات رله های حفاظتی
ـ سرعت عملکرد
ـ حساسیت
ـ تشخیص و انتخاب در شرایط خطا
ـ پایداری
دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری
الف) رله های جریانی
ب) رله های ولتاژی
ج) رله های فرکانسی
د) رله های توانی
ه) رله های جهتی
و) رله های امپدانسی
ز) رله های وابسته به کمیت های فیزیکی
ح) رله های خاص


* بخشی از ابتدای مقاله:
حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی می باشند . برخی از کمپانی های معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند را معرفی می کنیم.
Siemens , Alstom , ABB , GE Power , Schneider , CEE , Reyroll
به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند :
ـ سرعت عملکرد :
این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند .
ـ حساسیت :
این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد ....

لینک کمکی