فایل رایگان خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها :

عنوان مقاله: فایل رایگان خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها
قالب فایل: WORD

فایل رایگان خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها
فهرست مطالب:
چكیده
مقدمه
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری
تفاوت خلاقیت و نوآوری
فرآیند خلاقیت و نوآوری
تكنیك های خلاقیت و نوآوری
1 - یورش فكری (BRAIN STORMING) یا طوفان مغزی
2 - الگوبرداری از طبیعت (BIONICS)
3 - تكنیك گروه اسمی (NOMINAL GROUPING)
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری
1 - فضای خلاق
2 - دادن وقت برای خلاقیت
3 - برقراری سیستم پیشنهادات
4 - ایجاد واحد مخصوص خلاقیت
ویژگیهای افراد خلاق و نوآور
ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور
ویژگی های افراد خلاق
1) هوشمند بودن
2) حساس بودن نسبت به محیط و کسب آگاهی
3) انعطاف‌پذیر بودن
4) مشکوک بودن
5) اعتماد به نفس داشتن
6) دوست داشتن زندگی
7) کنجکاو بودن
8) دوست داشتن خود
9) نترسیدن از شکست
10) داشتن انرژی فراوان
11) آشفته نبودن افکار
12) در حال زندگی کردن
13) مستقل بودن
14) خنده‌رو و شوخ‌طبعی بودن
15) مثبت بودن
16) قهرمان‌پرست نبودن
17) برخورد صحیح با مشکلات داشتن
18) زیبا سخن گفتن
19) تخیل قوی داشتن
20) صریح و قاطع بودن
مثالی از خلاقیت و نوآوری امروزی (ایرانسل)
نتیجه گیری
منابع و ماخذ


* چكیده
پیوسته این سوال مطرح است كه چرا كشوری پیشرفت كرده در حالی كه كشور مشابه كه از نظر منابع اولیه و امكانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت بعضی (كشور - گروه - فرد) و باعث عقب ماندگـی و عملكـرد ناصحیح بعضی دیگـر مــی شود؟
در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و هم چنین ویژگیهای افراد و سازمانهای خلاق و نوآور تبیین شده است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی كارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان و جامعه ای توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم.
خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یك سازمـان و جامعه است و آگاهی از فنون و تكنیك های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به این رشته است.

* مقدمه
امروزه ثبات در محیط كار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی كه جای خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است. فرصتی برای استفاده از مهارتهای قدیمی نمی گذارد و در حقیقت آینده را با تهدیدات و فرصتها مواجه ساخته است، زیرا هر اختراع و نوآوری، تغییری را پدید می آورد كه می تواند به نوبه خود فرصتی را برای كسانی به وجود آورد كه بتوانند از این فرصت استفاده بهینه كنند.
موسسات و سازمانهای تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، كالاها و خدمات جدید را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بكوشند. خلاقیت و نوآوری باتوجه به ماهیتش بر ناشناخته ها دلالت دارد و با خود ریسك را به همراه می آورد كه البته ممكن است نتایج رضایت بخشی را باتوجه به مقادیر سرمایه گذاری شده در آن، به وجود نیاورد. باوجود این، قصور سرمایه گذاری در ایجاد آن ممكن است شرایط خاصی را فراهم آورد كه به ناكامی سازمان منجر شود. از این رو محققان و نظریه پردازان بسیاری بر اهمیت توجه به این موضوع تاكید كرده اند. به طور نمونه شومپتر (SHUMPTER)به عنوان یكی از اولین پیشگامان، اهمیت این مسئله را برای موفقیت موسسات و به طور كلی تاثیر آن بر روی كل جامعه متذكر گردیده است.

لینک کمکی