فایل رایگان دیسک فشرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دیسک فشرده :

عنوان مقاله: فایل رایگان دیسک فشرده
قالب فایل: PDF

فایل رایگان دیسک فشرده
فهرست مطالب:
تاریخچه
جزئیات فیزیکی (سی دی)
فرمت صوتی
ظرفیت ذخیره
ساختار داده ای
زیر رمز
داده
پرچم کپی (Copy Flag)
چهار کانال صوتی
Pre-emphasis
CD-Text
رمز AAP، ADP، DPP برای CDهای صوتی
CD-ROM
قابلیت ضبط
عملکردهای سی دی های غیر استاندارد


* بخشی از ابتدای مقاله:

فایل رایگان دیسک فشرده
یک فایل رایگان دیسک فشرده (یا سی دی CD) یک دیسک نوری است که جهت ذخیره داده های دیجیتالی به کار می رود که در اصل برای ذخیره صدای دیجیتالی ابداع گردید. امروزه جهت ضبط صوت های (با کاربرد) تجاری یک فرمت اجرای صدای فرمت محسوب می گردد.
یک فایل رایگان دیسک فشرده استاندارد که اغلب به عنوان CD معروف است به گونه ای متفاوت از انواع دیگر داده های صوتی را در فرمتی ذخیره می کند که مطابق استانداردهای کتاب قرمز است. یک CD صوتی شامل چند تراک استریو است که با استفاده از رمزگذاری PCM شانزده بیتی و به میزان نمونه برداری 44.1 کیلوهرتز ذخیره شده است. قطر آنها 120 میلیمتر و ظرفیت 74 دقیقه صوت و نمونه 80 و 90 دقیقه نیز به بازار آمده است. دیسک های 80 میلیمتری به عنوان سی دی های تکی (حلقه ای) و مورد جدید به شکل "سی دی به شکل کارت تجاری" وجود دارند. ظرفیت آنها 20 دقیقه صوت است. فن آوری دیسک های فشرده بعدها به عنوان وسیع ذخیره داده ها مطرح شد که به عنوان CD-ROM مطرح شدند....

لینک کمکی