فایل رایگان دیمر دیجیتال با ریموت كنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دیمر دیجیتال با ریموت كنترل :

عنوان مقاله: فایل رایگان دیمر دیجیتال با ریموت كنترل
قالب فایل: WORD

فایل رایگان دیمر دیجیتال با ریموت كنترل
فهرست مطالب:
مقدمه
دیمر چیست؟
دیمر دیجیتال
قسمت های مختلف مدار
لیست قطعات
لیست نرم افزارها
ترایاك
MOC3021
مدار پاور و آشكارساز عبور از صفر
نحوه عملكرد مدار
ترسیم نموداری عملیات
منابع


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه
سایه تاكنون برایتان پیش آمده باشد كه نیاز به كنترل نور یك لامپ داشته باشید. مثلا نور چراغ مطالعه و یا نور لامپ اتاق.
آیا زمان كار با هویه نیاز داشته اید كه گرمای هویه را كنترل كنید. تا احتمال صدمه دیدن قطعات مدارتان كه شود؟
آیا مواقعی پیش آمده كه بخواهید سرعت یك موتور را تغییر بدهید مثل سرعت موتور یك فن؟
آیا...
این پروژه در واقع طراحی، نقشه كشی، برنامه نویسی و پیاده سازی یك دیمر دیجیتال است. در طرح بنده ای دیمر دیجیتال به وسیله remote كنترل می شود.
دیجیتال بودن دیمر به آن قابلیت های كنترلی متنوع خواهد داد. برای مثال قابلیت كنترل با خط تلفن، كامپیوتر، اینترنت، ریموت كنترل و ...

دیمر چیست؟
دیمر وسیله ایست كه می توان با كنترل زاویه آتش ترایاك موجود در آن نور یك لامپ را كم و یا زیاد كرد.

دیمر مقاومتی (دستی):
در این نوع دیمر كار كنترل و تنظیم زاویه آتش ترایاك را مقاومت و پتانسیومتر انجام می دهند. با چرخش ولوم دیمر نور لامپ كم و زیاد می شود....

لینک کمکی