فایل رایگان پاورپوینت زیر رده دیلنیده، چهارمین زیر رده از رده ماگنولیوپسیدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت زیر رده دیلنیده، چهارمین زیر رده از رده ماگنولیوپسیدا :

عنوان مقاله: فایل رایگان پاورپوینت زیر رده دیلنیده، چهارمین زیر رده از رده ماگنولیوپسیدا
قالب فایل: POWERPOINT (103 اسلاید)

فایل رایگان پاورپوینت زیر رده دیلنیده، چهارمین زیر رده از رده ماگنولیوپسیدا
فهرست مطالب:
صفات مشخصه و ویژگی های زیررده دیلنیده
راسته های زیررده دیلنیده
1. راسته تئالس Theales
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
2. راسته مالوالس Malvales
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
3. راسته ویولالسViolales
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
4. راسته سالیکالس Salicales
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
5. راسته کاپارالس Capparales
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
6. راسته اریکالس Ericales
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی
7. راسته پریمولالس Primulales
الف) مشخصات
ب) گسترش جغرافیایی
ج) پراکندگی در ایران
د) اهمیت اقتصادی


* بخشی از ابتدای مقاله:

صفات مشخصه و ویژگی های زیررده دیلنیده:
1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .
2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.
3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)
4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.
5- دانه های گرده دو هسته اند.
6- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)
7- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.
8- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.
9- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است....

لینک کمکی