فایل رایگان پاورپوینت سازمان جهانی تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سازمان جهانی تجارت :

عنوان مقاله: فایل رایگان پاورپوینت سازمان جهانی تجارت
قالب فایل: POWERPOINT (21 اسلاید)

فایل رایگان پاورپوینت سازمان جهانی تجارت
فهرست مطالب:
تشکیل سازمان جهانی تجارت
اهداف سازمان جهانی تجارت
اصول سازمان جهانی تجارت
اعضای سازمان جهانی تجارت
ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت
انواع موافقتنامه ها در سازمان جهانی تجارت
تفاهم نامه حل و فصل اختلافات
سازوکار بررسی سیاست تجاری
فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت
درخواست عضویت ایران در WTO
پیش نیاز پیوستن به WTO
آثار منفی عدم عضویت درسازمان جهانی تجارت
ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان جهانی تجارت
فایده سازمان تجارت جهانی
موضوعات جدید در سازمان جهانی تجارت


* بخشی از ابتدای مقاله:
ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توام با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد.این سازمان که به عنوان یک سازمان بین المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می کند درحال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می کنند.از سوی دیگر این 148 کشور تقریبا90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا 600 درصد برکالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو تعرفه ببندند.به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست و از آن جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدی میان کشورهاست نمی توان آن را نادیده گرفت.پایه واساس این سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پی ریزی شده است.به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

اهداف سازمان جهانی تجارت:
1-مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه
2-مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
3-سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری
4-بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا
5-همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی
6-کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه ....

لینک کمکی