فایل رایگان سیستم تلفن و شبكه كامپیوتری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سیستم تلفن و شبكه كامپیوتری :

عنوان مقاله: فایل رایگان سیستم تلفن و شبكه كامپیوتری
قالب فایل: WORD

فایل رایگان سیستم تلفن و شبكه كامپیوتری
فهرست مطالب:
شبكه‌های كامپیوتری
تعریف شبكه
انواع حالتهای انتقال داده‌ها
خطوط ارتباطی
انواع مختلف روش چند نقطه‌ای
انواع كابلها برای انتقال اطلاعات
تقسیم‌بندی شبكه‌ها از لحاظ جغرافیایی
تقسیم‌بندی شبكه‌ها از لحاظ تكنولوژی انتقال داده‌ها
سیستم تلفن
كابلها
منابع


* بخشی از ابتدای مقاله:

شبكه‌های كامپیوتری
تعریف شبكه: به مجموعه‌ای از كامپیوترهای مستقل و متصل به هم شبكه گفته می‌شود، این مفهوم را نباید مترادف با سیستم‌های توزیع شده دانست زیرا سیستمهای توزیع شده متصل به هم بوده ولی مستقل از یكدیگر نمی‌باشند زیرا در این سیستمها كلیه پردازشها توسط كامپیوتر مركزی انجام می‌شود ولی در شبكه‌های كامپیوتری مستقل از دیگر كامپیوترها پردازش خود را انجام می‌دهند و فقط تبادل اطلاعات بین كامپیوترهای مختلف انجام می‌گیرد.
معمولاً در شبكه‌ها تعدادی كامپیوتر برای اجرای برنامه‌های كاربران وجود دارد كه به این كامپیوترها host یا میزبان می‌گویند.
hostها توسط زیر شبكه ارتباطی یا subnet با هم در حال ارتباط هستند. در واقع subnet همان سیستم انتقال یا حمل می‌باشد.
تقریباً در تمامی شبكه‌ها subnetها دارای دو عنصر اصلی هستند:
1) عناصر سوئچینگ كه وظیفه پردازشگری واسط پیغام‌ها را دارند.
2) خطوط ارتباطی: كه در دو نوع Point to Point و Multi Point وجود دارند.

انواع حالتهای انتقال داده‌ها
1ـ simplex (ساده): در این روش یك سیستم فرستنده و دیگری گیرنده اطلاعات است.
2ـ half Duplex (نیمه دوطرفه) كه در این روش در یك زمان مشخص فقط یكی از سیستم‌ها برای سیستم دیگر اطلاعات می‌فرستند.
3ـ full Duplex (دو طرفه) كه در این روش بطور همزمان دو سیستم می‌توانند برای هم اطلاعات بفرستند.

خطوط ارتباطی
خطوط ارتباطی بین سیستم‌های كامپیوتری در دو نوع نقطه به نقطه و چند نقطه‌ای محصور می‌شود.
در سیستم نقطه به نقطه دو سیستم توسط یك لینك (كابل) یا توسط ماهواره به هم ارتباط می‌یابند.
د رنوع چند نقطه‌ای یا Multi Point ارتباط بین چند سیستم برقرار می‌شود و معمولاً از یك سیستم اصلی (Server) استفاده می‌شود، باید توجه كنیم در بحث ما به هر سیستم كامپیوتری با وسایل و دستگاههای جانبی‌اش یك سیستم یا Work station یا host می‌گوییم.

انواع مختلف روش چند نقطه‌ای
1) روش مش: هر سیستم توسط یك كابل لینك به تك تك سیستم‌های دیگر متصل می‌شود.
مزایا و معایت این روش اینست كه اولاً عیب در یك لینك باعث قطع مسیر نمی‌شود و همچنین امنیت بالایی دارد ثانیاً استفاده از كابلهای متعدد اجراء آن را مشكل كرده و هزینه نیز زیاد می‌شود....

لینک کمکی