فایل رایگان سیگنالینگ تلفن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سیگنالینگ تلفن :

عنوان مقاله: فایل رایگان سیگنالینگ تلفن
قالب فایل: WORD

فایل رایگان سیگنالینگ تلفن
فهرست مطالب:
o مقدمه
o مراحل یك تماس ساده
o سیگنالینگ آدرس و تیپ و زنگ
o سیگنالینگ آدرس
o شماره‌گیری پالس
o شماره‌گیری DTMF
o سیگنالینگ شروع حلقه (Loop Start)
o سیگنالینگ آنالوگ شروع حلقه
o سیگنالینگ دیجیتال شروع حلقه
o تست شروع حلقه
o شرایط ایده‌آل (گوشی بر روی قلاب، وضعیت ابتدایی)


* مقدمه
در این مقاله سعی شده است روشهای سیگنالینگ مورد نیاز برای كنترل انتقال مكالمات تلفنی تشریح گردد. روشهای سیگنالینگ به 3 دسته قابل طبقه بندی هستند: نظارت، آدرس‌دهی و آگاه‌سازی.
نظارت شامل تشخیص تغییرات در وضعیت مدار می‌باشد. هنگامی كه این تغییرات تشخیص داده‌شد، مدار ناظر پاسخی از پیش تعیین شده (همانند بستن یك مدار جهت برقراری یك تماس) را تولید خواهد كرد.
آدرس‌دهی شامل انتقال ارقام شماره‌گیری شده (به صورت پالس یا تن) به یك PBX (تبادل كننده خصوصی شاخه‌ها) و یا CO (دفتر مركزی) می‌باشد. این ارقام شماره‌گیری شده سوییچ و مسیر ارتباطی به یك تلفن دیگر و یا CPE دیگر مهیا می‌كند.
آگاه‌سازی پیام‌های صوتی قابل شنیدن برای كاربر فراهم می‌كند كه نشانگر وضعیت خاص خط، اعم از یك تماس تلفنی و یا اشغال بودن خط تلفن می‌باشد.
تماسهای تلفنی بدون برقراری تمامی این تكنیك‌ها برقرار نخواهند شد.
قبل از تشریح تك تك این روشهای سیگنالینگ به توصیف اعمالی كه در روند یك تماس ساده تلفنی (از شروع تا خاتمه مكالمه) انجام می‌شود می‌پردازیم.

لینک کمکی