فایل رایگان آشنایی با فیبر نوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنایی با فیبر نوری :

عنوان مقاله: فایل رایگان آشنایی با فیبر نوری
قالب فایل: WORD

فایل رایگان آشنایی با فیبر نوری
فهرست مطالب:
1- معرفی فیبر نوری
2- فیبر نوری چگونه ساخته می شود؟
3- پدیده ی بازتابش كلی نور در یك فیبر نوری
4- كاربردهای فیبر نوری
5- مزایای فیبر نوری
6- معایب فیبر نوری


* بخشی از ابتدای مقاله:

1- معرفی فیبر نوری
یكی از جدیدترین محیط های انتقال اطلاعات فیبر نوری است. فیبر نوری از یك میله استوانه ای كه هسته نامیده می شود و جنس آن از سیلیكات است تشكیل می گردد. شعاع استوانه بین دو تا سه میكرون است. روی هسته، استوانه ای دیگری از همان جنس هسته،كه غلاف نامیده می شود، استقرار می یابد. ضریب شكست هسته را با m1 و ضریب شكست غلاف را با m2 نشان داده و همواره m2
2- فیبر نوری چگونه ساخته می شود؟
فیبرنوری از شیشه شفاف بسیار خالص ساخته می شود. اگر شیشه پنجره را بعنوان محیطی شفاف که نور را از خود عبور میدهد در نظر بگیریم، بدلیل وجود ناخالصی‌ها در شیشه، نور بطور کامل و بدون تغییر عبور نمی كند. بهرحال شیشه ای که در ساخت فیبرنوری بکار می رود، نسبت به شیشه بکار رفته برای پنجره ناخالصی های بسیار کمتری دارد. توصیف یک شرکت تولید کننده فیبرنوری از شیشه ای که برای ساخت آن بکار می‌رود به این صورت است: اگر روی سطح اقیانوسی از شیشه بکار رفته در ساخت فیبرنوری بایستید، می توانید عمق چندین مایلی آنرا بوضوح ببینید.
برای ساخت فیبرنوری بایستی مراحل زیر طی شود:
* ساخت یک استوانه شیشه ای از پیش تعیین شده
* کشیدن فیبر از استوانه آماده شده
* آزمایش فیبرهای تولید شده
* ساخت استوانه شیشه ای
شیشه مورد استفاده برای ساخت استوانه طی روندی موسوم به MCVD یا رسوب سازی تعدیل شده شیمیایی با بخار تولید می شود.
در روش MCVD اکسیژن از میان محلول کلراید سیلیکون (SiCl4)، کلراید ژرمانیوم (GeCl4) و دیگر مواد شیمیایی می جوشد (قلقل می کند). این مخلوط بسیار دقیق و حساب شده، ویژگیهای فیزیکی و اپتیکی گوناگونی دارد. ( ازجمله ضریب شکست، ضریب انبساط، نقطه ذوب و....) ....

لینک کمکی