فایل رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق الوان مهرآفاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق الوان مهرآفاق :

عنوان مقاله: فایل رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق الوان مهرآفاق
قالب فایل: WORD

فایل رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق الوان مهرآفاق
فهرست مطالب:
مقدمه
محاسن انرژی الکتریکی در قیاس با سایر انرژی ها
اجزای سیستم انرژی الکتریکی
رنج های استاندارد شده ی ولتاز در ایران
شبکه توزیع
انواع شبکه های توزیع
شیوه های توزیع انرزی الکتریکی
شبکه توزیع هوایی
لوازم و وسائل و تجهیزات شبکه های توزیع هوایی
سیم های هوایی و متعلقات آن
متعلقات سیم های هوایی در یک شبکه توزیع هوایی
1- پایه ها
2- کراس آرم ها
3- مقره ها
لوازم حفاظتی شبکه توزیع
4- رله ها و کلید های حفاظتی
5- فیوز ها
6- برق گیرها
7- شاخکهای جرقه گیر
کلید های خشک
کلید های روغنی
رکلوزر (Recloser)
پست های توزیع
تجهیزات خط NHV
تجهیزات خط UV
خدمات
امور مالی شركت
مراحل تنظیم اسناد
1- جمع آوری اطلاعات و اسناد
2- طبقه بندی اطلاعات و تفكیك اسناد بند یك
3- ثبت اطلاعات طبقه بندی شده در زمان مناسب
4- نگهداری اطلاعات
5- تلخیص
مراجع وعملكرد مالی
الف- حسابرسان و بازرسان قانونی هر سازمان
ب- دارائی و میزان آنها
قانون مالیات و آئین نامه های شركتها
1- اساسنامه شركت
2- آئین نامه معاملات
3- آئین نامه استخدامی
4- آئین نامه ترفیع و تنبیه
5- آئین نامه مسافرتها و ماموریتها
6- آئین نامه فنی
ثبت شركتها
تداركات و پشتیبانی
لوازم موجود در انبار و مشخصه های فیزیكی
الف- كابل
ب- سیم
ج- ترانسفورماتورهای توزیع
د- انواع فیوزهای و محدود كننده های جریان
ه- ترانس های كوران یا CTها
و- تابلوها
ز- مفصل
ح- پیچ و مهره
ط- پایه ها
ی- مقره ها
ك-ملزومات كابل
دفتر خدمات بازرگانی
الف- تشخیص
ب-خدمات بازرگانی
امور مربوط به دیسپاچینگ و عملكرد آن در شبكه
امور نظارت و كیفیت مهندسان شركت
الف – واحد كنترل لوازم اندازه گیری
ب-واحد نظارت وكنترل
ج-واحد نقشه كشی
و- واحد طراحی
موارد و نكات فنی در شركت
الف- وضعیت و بررسی پستها
ب-خطوط هوایی
ج-خطوط زمینی
د- روشنائی معابر


*مقدمه:
امروزه برق بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان محسوب میشود .شبکه وسیع انرزی الکتریکی با انشعابات زیاد مجتمع های بزرگ وکوچک صنعتی ومسکونی را تغذیه مینماید.
انرژی الکتریکی در قیاس با سایر انرزی ها از محاسن ویزه ای برخوردار است شامل:
1- محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع آن وجود ندارد.
2- انتقال آن برای فواصل زیاد به آسانی انجام پذیر میباشد.
3- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای بازده زیاد میباشد.
4- تبدیل آن به سایر انرزی ها به آسانی ممکن است.
سیستم انرزی الکتریکی در حالت کلی شامل 3 جزء زیر میباشد:
1- مركز تولید نیرو
2- خطوط انتقال نیرو
3- شبكه های توزیع نیرو
انرژی الکتریکی در نیروگاه در رنج 20 کیلو ولت تولید میشود .از آنجا که نیروگاه هابه دلائل ایمنی و اقتصادی وبا توجه به نوعشان ( آبی- بخاری- گازی- دیزلی ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده میباشد برای رساندن انرزی تولید شده به مصرف کننده ها از خطوط انتقال نیرو استفاده می شود. به دلیل طویل بودن خطوط انتقال تلفات انرزی زیاد میباشد .
برای کم کردن تلفات- سطح ولتاز انرزی تولید شده در نیروگاه را از طریق ترانسفورماتورقدرت افزایش داده به رنج 400 کیلو ولت میرسانند. این ولتاز برای انتقال مناسب می باشد.
خطوط انتقال نیرو انرزی الکتریکی را از نیروگاه با ولتاز 400کیلو ولت به پست63/400 کیلو ولت منتقل می کنند. در این پست ولتاز 400 کیلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ 63 کیلو ولت کاهش می یابد. انرزی الکتریکی با ولتاز 63 کیلو ولت توسط خطوط انتقال نیرو به پستهای 20/63 کیلو ولت منتقل می شود. در این پست نیز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از 63 کیلو ولت به 20 کیلو ولت کاهش می یابد.انرزی الکتریکی با ولتاز 20کیلو ولت به پست های توزیع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهای توزیع به ولتاز 380 ولت کاهش می یابد.
رنج های استاندارد شده ی ولتاز در ایران عبارتند از:
الف- 40ولت-120ولت ( فشار ضعیف)
ب- 33کیلوولت-20کیلوولت-11کیلوولت (فشار متوسط )
ج- 132کیلوولت-63کیلوولت ( فوق توزیع )
د- 400کیلوولت-230کیلوولت ( فشارقوی )
به طوریکه برای تغذیه الکتریکی مصرف کننده ها معمولا ازجریان متناوب سه فاز و فشارضعیف 380ولت و220 ولتی استفاده میشود و برای تغذیه پست های فشار ضعیف ازفشار متوسط 20 کیلو ولتی و برای تغذیه پست های فشار متوسط از 63 کیلوولت استفاده میشود.
از فشار قوی نیز جهت ارتباط نیروگاه ها استفاده می شود.در هر شهر یا هر مجتمع بزرگ صنعتی باید حداقل یک شبکه فشار قوی جهت تغذیه شبکه توزیع ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.

لینک کمکی