فایل رایگان آشنایی با لامپ کم مصرف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنایی با لامپ کم مصرف :

عنوان مقاله: فایل رایگان آشنایی با لامپ کم مصرف
قالب فایل: WORD

فایل رایگان آشنایی با لامپ کم مصرف
فهرست مطالب:
مقدمه
فواید جایگزینی لامپ كم‎مصرف با لامپ رشته‎ای و لامپ مهتابی
توصیه هایی درمورد انتخاب لامپ مناسب
نکاتی چند در رابطه با مزایا و استفاده از لامپهای کم مصرف
افزایش طول عمر لامپ كم مصرف با انتخاب صحیح شرایط محیطی
اهمیت و ضرورت توسعه استفاده از لامپ كم مصرف
بررسی تأثیر استفاده گسترده از لامپ های كم مصرف بر كیفیت برق در شبكه های توزیع
بررسی شبهات فنی و مزایای فنی - اقتصادی جایگزینی عمومی لامپ های كم مصرف
بررسی عملی وضعیت هارمونیك های جریان ایجاد شده توسط لامپ های كم مصرف در هنگام استفاده همزمان با سایر وسایل برقی خانگی


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه
سهم روشنایی از كل مصرف الكتریسته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگیر است به عنوان مثال در ایران حدود درصد از كل انرژی مصرفی و حدود تا درصد از مصرف پیك صرف تأمین روشنایی می‎شود. در دو دهه اخیر پس از ظهور لامپ‎های كم‎مصرف تعداد زیادی از دولت‎ها و شركت‎های تأمین‎كننده انرژی، با مشاهده فاصله قابل ملاحظه هزینه احداث تأسیسات تولید و شبكه‎های برق‎رسانی و هزینه نسبتاً كم جایگزینی لامپ‎های رشته‎ای با كم‎مصرف، تا درصد از بهای لامپ‎ها را به صورت یارانه پرداخت نموده‎اند. با جایگزینی لامپ‎های مذكور می‎توان با هزینه احداث و تولید یك كیلووات حدود كیلووات از ظرفیت تولید و كیلووات از ظرفیت شبكه توزیع برق صرفه‎جویی كرد.
در كشورهای غربی با اینكه ظاهراً مشكلی برای تولید انرژی الكتریكی وجود ندارد، لامپ‎های كم‎مصرف جانشین لامپ‎های معمولی گردیده و با پیك‎سایی مناسب و در نتیجه كاهش سرمایه‎گذاری برای احداث نیروگاه‎ها سود زیادی بدست آمده است. (كاهش آلودگی محیط زیست نیز از فواید جنبی این جایگزینی است)

فواید جایگزینی لامپ كم‎مصرف با لامپ رشته‎ای و لامپ مهتابی :
ـ انرژی مصرفی در لامپ كم‎مصرف حدود درصد لامپ‎های رشته‎ای است.
ـ طول عمر متوسط لامپ‎های رشته‎ای حدود ساعت و طول عمر لامپ‎های كم‎مصرف ساعت است (حدود برابر طول عمر لامپ‎های رشته‎ای)
ـ لامپ كم‎مصرف در مقابل تغییرات ولتاژ برق ورودی حساس نیست ( با ولتاژ تا ولت بدون تغییر محسوس در كیفیت نور كار می‎كند)
ـ افزایش ولتاژ در طول عمر لامپ كم‎مصرف اثر چندانی ندارد ولی در لامپ رشته‎ای باعث كم شدن طول عمر آن می‎شود.
ـ میزان نوردهی لامپ كم‎مصرف و لامپ رشته‎ای تقریباً برابر است.
ـ افت نوردهی لامپ كم‎مصرف در اواخر عمر به مراتب كمتر از لامپ رشته‎ای است....

لینک کمکی