فایل رایگان آشنایی با ماشین های الكتریكی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشنایی با ماشین های الكتریكی :

عنوان مقاله: فایل رایگان آشنایی با ماشین های الكتریكی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان آشنایی با ماشین های الكتریكی
فهرست مطالب:
تاریخچه پیدایش ماشین های الكتریكی
ساختار ماشینهای الكتریكی
انواع ماشین‌های الكتریكی
آشنایی با ماشینهای الكتریكی DC
موتورهای یونیورسال
انواع ماشینهای جریان مستقیم
مبانی ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم
موتور ساده جریان مستقیم
ژنراتورها و موتورهای الكتریكی
موتور های AC
موتورهای AC سه فاز
موتورهای خطی
منابع


* بخشی از ابتدای مقاله:

تاریخچه پیدایش ماشین های الكتریكی
ماشین های الكتریكی با جریان دائم نخستین ماشین هایی است كه پس از پیل ولتا استفاده علمی از برق را توسعه داد .كشف این ماشین ها نتیجه كار و كوشش اشخاصی مانند پیكسی ،پاچی نتی ، زیمنس و بویژه گرام بوده است .
گرام ماشین القایی ابداع كرد كه برای نخستین بار در صنعت بكار افتاد . این ماشین بطور متقابل كار می كرد و به اراده انسان محرك یا مولد نیرو می گردید . همین ماشین را ادیسن و تامسن و دپره تكمیل كردند و هنوز هم مورد استفاده و عمل می باشد .
هر چند پاچی نتی در كار پیشقدم بود اما گرام با شكلی كه كلكتور ابتكاری خود داد اصلاح و بهبود علمی بسیار مهمی را پدید آورده است . گرام كاشف اصل تازه ای نبود بلكه بوجه الهام در ضمن كار و بی توجه به روشهای علمی تحقیق و تدقیق و توفیق یافت نخستین موتور قابل استفاده واقعی را بسازد ؛ از این رو گرام را باید از جمله مخترعان زبر دست و زرنگ و خوش بخت بشمار آورد .
گرام همراه با هیپولیت فنتن « شركت ماشین های مانیتو الكتریك گرام » را بوجود آورد و موفق گردید اختراع خود را یك راست وارد بازار و عمل كند.

ساختار ماشینهای الكتریكی:
ماشینهای الكتریكی از دو بخش اساسی تشكیل شده اند:
الف) قسمت متحرك ودوار به نام رتور
ب) قسمت ساكن به نام استاتور
بین این دو قسمت ،شكاف هوایی وجود دارد .
استاتو و رتور از مواد فرومغناطیسی ساخته می‌شوند تا چگالی شار بیشتر گردد و در نتیجه اندازه و حجم ماشین كمتر شود.
نكته: اگر شار در رتور و استاتور متغیر با زمان باشد ،هسته اهنی لایه‌به‌لایه ساخته می‌شود تا جریان گردابی كاهش یابد.
در بسیاری از ماشینها محیط داخلی استاتور و محیط بیرونی رتور حاوی شیارهای متعددی است كه داخل آنها هادی‌ها جاسازی میشوند، این هادیها بهم وصل می شوند و سیم پیچی حاصل می شود.به سیم پیچی هایی كه در آنها ولتاژ القا می شود ،سیم پیچی آرمیچر اطلاق می گردد. به سیم پیچ هایسی كه ار آنها جریان میگذرد تا میدان مغناطیسی و شار اصلی را پدید آورند، سیم پیچ تحریك یا سیم پیچ میدان گفته می شود.
سیم پیچ آرمیچر تامین كننده تمام قدرتی است كه تبدیل شده و یا انتقال می یابد. قدرت نامی سیم پیچ آرمیچر،‌هم در ماشین های DC و هم در ماشین های AC فقط با جریان متناوب كارمی كند....

لینک کمکی