فایل رایگان مبارزه بیولوژیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبارزه بیولوژیک :

عنوان مقاله: فایل رایگان مبارزه بیولوژیک
قالب فایل: WORD

فایل رایگان مبارزه بیولوژیک
فهرست مطالب:
مقدمه
نیازهای انسان و منشاء آفات
مشكلات ناشی از آفت كش ها
تعریف كنترل بیولوژیك
تاریخچه كنترل بیولوژیك
مشاهدات اولیه و گسترش مبانی
فصل اول: انواع اهداف ، عوامل و روش های كنترل بیولوژیك
اهداف مبارزه بیولوژیك
انواع مبارزه بیولوژیك
حشرات یارازیئوئید
بندپایان و سایر مهرگان شكارگر
عوامل بیماری زاد نماتد های بند پایان
گیاهخواران و پاتوژن های علف های هرز
مبارزه ی بیولوژیك بیماری های گیاهی
روش های كنترل بیولوژیك
فصل دوم: زیست شناسی و دینامیزم جمعیت عوامل بیماری زا
فرآیند های اساسی در زیست شناسی پاتوژن
همه گیر شناسی (Epizootiology) بیماری های بند پایان
بیماری های باكتریایی در بندپایان
ویروس های بیماری زا در بندپایان
قارچ های بیماری زا در بند پایان
پروتوزوهای بیماری زا در بند پایان
نماتد های بیماری زا در بند پایان
شواهدی از تاریخ


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه

نیازهای انسان و منشاء آفات
جمعیت انسان در كره زمین بسیار زیاد است و روند رو به افزایش نیز دارد. بشر برای تامین نیاز های خودخواهانه اش و به خاطر ایجاد مزارع گسترده تر و بهره برداری بیشتر، اكوسیستمهای طبیعی را به سرعت بر هم زده و موجب تخریب جنگل ها،نابودی خاك و گیاهان خودرو و حیات وحش می گردد. روشهای بهره برداری و متكی بر تكنولوژی ماشینی و مواد شیمیایی مصنوعی، ممكن است در كوتاه مدت پر بازده باشند اما مسلماٌ پایدار نبوده و آلاینده محیط خواهند بود. امروزه ثابت شده است كه باید برای جانوران وحشی و گیاهان خودرو نیز حق حیات قایل شد و در فضای موجود سهمی نیز برای آنها منظور نمود. بنابراین تولید بیشتر و در عین حال حفظ محیط زیست دو موضوعی است كه هماهنگی آنها در آغاز قرن بیست و یكم مورد نوجه انسان خواهد بود. كنترل بیولوژیك آفات ، پاسخی است طبیعی به بخشی از این برنامه كه كنترل پایدار به ارمغان آورده و برای محیط زیست نیز ناآلاینده محسوب می گردد.
آفات از كجا ناشی می شوند؟ وجود بعضی از آفات معلول روشهای كشت و كار است،دفاع طبیعی گیاهان از قبیل خشن یا نامطبوع بودن آنها برای آفات، طی برنامه های اصلاح نباتات كاهش یافته است. گیاهان در سطوح بسیار وسیع در زمانهای مشخص كاشته و برداشت می شوند. این تغییرات به صورت بالقوه شرایط را برای افزایش جمعیت گیاهخواران مساعد می سازند. برخی از عوامل گیاهخوار محلی به گیاهان غیر بومی سازگاری یافته و به صورت آفت در می آیند. برای مثال در آفریقای جنوبی 68% از 188 بند پای آفت كه روی 14 نوع گیاه زراعی وارداتی فعالیت می كنند، گونه هایی هستند كه قبلاٌ با این گیاهان ارتباطی نداشته اند در مواردی نیز آفت جدید همراه با گیاهان زراعی به صورت ناخواسته به منطقه جدیدی وارد می شوند و چون دشمنان طبیعی آنها در منطقه جدید حضور ندارند،فارغ از كنترل طبیعی،به سرعت تكثیر یافته و به صورت طغیانی خودنمایی می كنند .از سال 1850 تاگنون،تعداد حشرات غیر بومی در آمریكا ده برابر شده است. از این گروه بیش از 200 گونه به صورت آفات كم اهمیت تر در آمده اند. خاستگاه آفات غیر بومی آمریكا توسط سیلر مورد بحث قرار گرفته است. در ایالات متحده آمریكا 39% از آفات حشره ای نباتات زراعی و 27% از آفات جنگل 7% از آفات دامی ،31% پاتوژنهای سبزیجات،73% از علفهای هرز مزارع و 41% از علفهای هرز مراتع از گونه های غیر بومی می باشند. باید دانست علفهای هرز نیز همانند بند پایان آفت، با ورود به منطقه جدید، در غیاب دشمنان طبیعی خود،بلامنازع تكثیر و گسترش می یابند. در ضمن علفهای هرز بر خلاف بسیاری از بند پایان غیر بومی، غالباٌ برای اهداف مختلف و به صورت عمدی وارد امریكا شده اند....

لینک کمکی