فایل رایگان مبانی شبکه کامپیوتر Network؛ شبکه های بدون کابل بی سیم یا وایرلس Wireless

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی شبکه کامپیوتر Network؛ شبکه های بدون کابل بی سیم یا وایرلس Wireless :

عنوان مقاله: فایل رایگان مبانی شبکه کامپیوتر Network؛ شبکه های بدون کابل بی سیم یا وایرلس Wireless
قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:
شبکه های بدون کابل یکی از چندین روش موجود بمنظور اتصال چند کامپیوتر بیکدیگر و ایجاد یک شبکه کامپیوتری است .
شبکه های بدون کابل یکی از چندین روش موجود بمنظور اتصال چند کامپیوتر بیکدیگر و ایجاد یک شبکه کامپیوتری است . در شبکه های فوق برای ارسال اطلاعات بین کامپیوترهای موجود در شبکه از امواج رادیوئی استفاده می شود. تکنولوژی شبکه های بدون کابل از ایده " ضرورتی به کابل ها ی جدید نمی باشد" ، استفاده می نمایند. درمجموع با شبکه بسیم می توان ؛ یک شبکه ای سیارداشته باشیم لب تابهایی که توسط کارمندان حرکت می کند ؛ حتی کامپیوتر تعبیه شده رو خودرو پلیس و .... پس در مباحث شبکه های کامپیوتری بحثی مهم است. در این گفتار با مبانی و تعریف شبکه های کامپیوتری و اجزا تشکیل دهنده آن آشنایی مختصری پیدا می کنیم سپس با انواع شبکه های بی سیم ؛ بدون سیم ؛ وایرلس و تکنولوژیهای به کار رفته در آن آشنا خواهیم شد ؛ شاید قسمتهای انتهای گفتار کمی فنی به نظر برسد اما به هر تقدیر، فن آوری نوین شبکه های کامپیوتری به خصوص شبکه های بی سیم بحث روز است. شبکه های بدون کابل را بررسی کنیم . مثلا" در صورتیکه این نوع شبکه ها را در یک فضای کوچک نظیر یک ساختمان اداری ایجاد کرده باشیم و دارای یک کامپیوتر laptop باشیم که از کارت شبکه مخصوص بدون کابل استفاده می نماید ، در هر مکانی از اداره مورد نظر که مستقر شده باشیم با استفاده از Laptop می توان بسادگی به شبکه متصل و از امکانات مربوطه استفاده کرد ....

لینک کمکی