فایل رایگان مروری بر برخی از مهمترین رده بندی های جانوری قرن بیستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروری بر برخی از مهمترین رده بندی های جانوری قرن بیستم :

عنوان مقاله: فایل رایگان مروری بر برخی از مهمترین رده بندی های جانوری قرن بیستم
قالب فایل: WORD

* بخشی از ابتدای مقاله:
اگر در مجلات علمی تقریبا روزانه گیاهان و جانوران تازه كشف شده توصیف می شوند، جامعه از آن به ندرت یادداشت برداری می نماید . برای غیر زیست شناس ها موضوع زمانی جالب توجه می گردد ،كه پدیده ای درباره كشف جانوران بزرگ گزارش شود . چنین تازه هایی دیگر پس از پایان دوران سفرهای اكتشافی قرن ها ی 18و 19 به ندرت روی می دهند . به این ترتیب وقتی اولین گزارش توصیفی اوكاپی ، در سال 1901 درباره زرافه كوتاه گردن از جنگل ها ی دست نخورده آفریقای مركزی ، و نیز 11 سال بعد گزارش كشف تازه مربوط به بك نوع سوسمار غول آسای 3 متری در جزیره كومودو منتشر گردید ، برای مدت طولانی در میان عموم به عنوان بزرگترین تازه های قرن بیستم سرگرمی آفرید .
اهمیت علمی یك گونه موجود زنده تازه كشف شده برای زیست شناسان نه از اندازه آن بلكه از ویژگی های نقشه ساختمانی و طرز زندگی آن حاصل می شود . طی آن اشكالی از گیاهان و جانوران جدید برای تاكسونوسیست ها جالب توجه هستند ، كه جهت توضیح روابط خویشاوندی موجودات اهمیت دارند و یا حتی طرح های ساختمانی ناشناخته را به نمایش می گذارند . اینكه چنین كشف هایی حتی در زمان ما نیز می توانند تازه های واقعی برای گیاه شناسان یا جانورشناسان بشمار آیند ، ممكن است با مثال زیر اثبات شود :
در گیاهان برگ سوزنی (كاجها ) فقط فامیل علف های باتلاقی یا تاگزودیا سه با فقط 15 گونه ، قبل از هر چیز بدین جهت توجه همومی را به خود جلب نموده ، كه درختان ماموت كالیفرنیائی با بیش از 100 متر ارتفاع عمری بیش از 3000 سال لقب غول ها و پیران دنیای گیاهان را به خود اختصاص دادند . در سال های بعد از جنگ دوم جهانی این فامیل گیاهی با كشف درخت ماموت دنیای قدیمی كه به عنوان نماینده یك جنس مستقل شناخته شده بود ، مركز توجه گیاه شناسان گردید ....

لینک کمکی