فایل رایگان معرفی سیستمهای کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفی سیستمهای کنترل :

عنوان مقاله: فایل رایگان معرفی سیستمهای کنترل
قالب فایل: WORD

فایل رایگان معرفی سیستمهای کنترل
فهرست مطالب:
1- مقدمه
مرور تاریخی
تعاریف
متغیر کنترل شده و متغیر تاثیرگذار
دستگاه
فرایند
سیستم
اغتشاش
کنترل با فیدبک
2- نمونه های از سیستمهای کنترل
سیستم کنترل سرعت
سیستم کنترل دما
سیستمهای اداری
3- کنترل حلقه بسته و کنترل حلقه باز
سیستمهای کنترل فیدبک دار
سیستمهای کنترل حلقه بسته
سیستمهای کنترل حلقه باز
مقایسه سیستمهای کنترل حلقه بسته و حلقه باز


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه:
کنترل خودکار در پیشرفت علوم مهندسی نقشی حیاتی داشته است. کنترل خودکار علاوه بر نقش بسیار مهمی که در سیستمهای فضا پیما، هدایت موشک، روباتها و سیستمهای مشابه داشته است، بخش مهم ناگسستنی از فرآیندهای صنعتی امروزی است. کنترل خودکار در کنترل عددی ماشینهای ابزار، طراحی هواپیماهای بی سر نشین و طراحی اتومبیل وکامیون کاملاً ضروری است. در فرایند صنعتی متنوعی چون کنترل فشار، دما، رطوبت، چسبندگی و جریان نیز کنترل نقشی اساسی دارد.
چون پیشرفت نظریه کنترل خودکار و کاربردهای آن عامل دستیابی به کارایی بهینه سیستمهای دینامیکی، ازدیاد بازده، و تسهیل کارهای تکراری دستی است، مهندسین و دانشمندان باید درک خوبی در این زمینه کسب کنند.
مرور تاریخی: اولین کار برجسته در زمینه کنترل خودکار، ناظم گریز از مرکز جیمز وات، برای کنترل سرعت ماشینهای بخار در قرن هیجدهم است. دیگر کارهای برجسته در مراحل اولیه بسط نظریه کنترل توسط مینوسکی، هازن، نایکوییست ودیگران انجام شده است. در 1922 مینورسکی بر روی کنترل خودکار کشتیها کارکرد و نشان داد که چگونه می توان پایداری را با توجه به معادلات دیفرانسیل توصیف کننده سیستم تعیین کرد. در 1932، نایکوییست روش نسبتاً ساده ای برای تعیین پایداری سیستمهای حلقه بسته، براساس پاسخ حلقه باز به ورودیهای سینوسی، ارائه کرد. در سال 1934 هازن، که اصطلاح سرو مکانیسم برای سیستمهای کنترل وضعیت از ابداعات اوست. طراحی که سیستم سرومکانیسم رله ای را مورد بحث قرار داد، که می توانست ورودی متغیری را به خوبی دنبال کند....

لینک کمکی