فایل رایگان دانستنیهای مقاومت الکتریکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دانستنیهای مقاومت الکتریکی :

عنوان مقاله: فایل رایگان دانستنیهای مقاومت الکتریکی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان دانستنیهای مقاومت الکتریکی
فهرست مطالب:
انواع مقاومت
1) ولومها و پتانسیومترها
2) ARRAY
مقاومتهای استاندارد
روش بیان اهم یک مقاومت
1) به روش اعداد
2) به روش نوارهای رنگی
خصوصیات اصلی یک مقاومت


* بخشی از ابتدای مقاله:

انواع مقاومت
) ولومها و پتانسیومترها
مقاومتهای متغیری هستند که اهم آنها را می توان کم یا زیاد نمود.
ولومها دو دسته می شوند. بعضی آنها خطی نامیده می شوند.یعنی مقدار یا افزایش یا کاهش آنها با چرخاندن دسته بطور یکنواخت و متوالی انجام می گیرد. در حالیکه در نوع دوم یعنی لگاریتمی تغییرات اهم آن به صورت لگاریتمی کم یا زیاد می گردد. به این معنا که تغییرات اهم دو حالت پیدا می کند یا در ابتدا خیلی سریع ودر انتها کند است یا برعکس در ابتدا خیلی کند و در انتها خیلی سریع انجام می گردد.مقاومتهای متغیر از نوع سیمی یا کربنی می باشند.
در روی ولومها علاوه بر مقدار آنها نوع لگاریتمی یا خطی بودن آنها معمولاْ علامت گذاری گردیده است. به این نحو که ولومهای لگاریتمی را با حرف A و نوع خطی را با حرف B نشان میدهند....

لینک کمکی