فایل رایگان مقدمه ای بر سیستم های كنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقدمه ای بر سیستم های كنترل :

عنوان مقاله: فایل رایگان مقدمه ای بر سیستم های كنترل
قالب فایل: WORD

فایل رایگان مقدمه ای بر سیستم های كنترل
فهرست مطالب:
1-1 كنترل و اتوماسیون
2-1 مشخصات سیستمهای كنترل
- ورودیها
- خروجیها
- پردازش
3-1 انواع فرایندهای صنعتی
- فرایند تولید پیوسته
- فرایند تولید انبوه
- فرایند تولید اقلام مجزا
4-1 استراتژی كنترل
- كنترل حلقه باز
- كنترل پیشرو
- کنترل حلقه بسته (Field back)
5-1 انواع كنترلر ها
1-5-1 كنترلر های ناپیوسته (گسسته)
• كنترلر های دو وضعیتی
• كنترلر های سه وضعیتی
• كنترلرهای چند وضعیتی
2-5-1 كنترلر های پیوسته
• كنترلر تناسبی (Proportional)
• كنترلر انتگرالی (Integral)
• كنترلر تناسبی – انتگرالی (PI)
• كنترلر تناسبی – مشتق گیر (PD)
• كنترلر PID
• كنترلر های نیوماتیكی (Pneumatic)
• كنترلر های هیدرولیكی (Hydraulic)
• كنترلرهای الكترونیكی (Electronic)
6-1 سیر تكاملی كنترل كننده ها
اهمیت سیستم های کنترل
سیستم کنترل
ساختمان سیستم های كنترل
الف ) سیستم های كنترل حلقه باز ( Open Loop )
ب ) سیستم های كنترل حلقه بسته ( Closed Loop )
انواع سیستم های كنترل
1 ـ سیستم های كنترل سخت افزاری
2 ـ سیستم های كنترل نرم افزار


* بخشی از ابتدای مقاله:

1-1 كنترل و اتوماسیون
در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد كه این بهبود هم در كمیت و میزان تولید موثر است و هم در كیفیت محصولات. هدف از اتوماسیون این است كه بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودكار واگذار گردد.بسیاری از كارخانه ها كارگران خود را برای كنترل تجهیزات می گمارند و كارهای اصلی را به عهده ماشین می گذارند. كارگران برای اینكه كنترل ماشینها را به نحو مناسب انجام دهند لازم است كه شناخت كافی از فرایند كارخانه و ورودیهای لازم برای عملكرد صحیح ماشینها داشته باشند. یك سیستم كنترل باید قادر باشد فرایند را با دخالت اندك یا حتی بدون دخالت اپراتورها كنترل نماید.در یك سیستم اتوماتیك عملیات شروع، تنظیم و توقف فرایند با توجه به متغیر های موجود توسط كنترل كننده سیستم انجام می گیرد.

2-1 مشخصات سیستمهای كنترل
هر سیستم كنترل دارای سه بخش است: ورودی، پردازش و خروجی . بخش ورودی وضعیت فرایند و ورودیهای كنترلی اپراتور را تعیین كرده و می خواند بخش پردازش با توجه به ورودیها، پاسخها و خروجیهای لازم را می سازد و بخش خروجی فرمانهای تولید شده را به فرایند اعمال می كند. در كارخانه غیر اتوماتیك بخش پردازش را اپراتورها انجام می دهند.
اپراتور با مشاهده وضعیت فرایند، به طور دستی فرامین لازم را به فرایند اعمال می كند.
- ورودیها
در قسمت ورودیها،مبدلهای موجود در سیستم، كمیتهای فیزیكی را به سیگنالهای الكتریكی تبدیل می كند. در صنعت مبدلهای زیادی نظیر دما ،فشار، مكان، سرعت،
شتاب و غیره وجود دارند. خروجی یك مبدل ممكن است گسسته یا پیوسته باشد.
- خروجیها
در یك كارخانه عملگرهایی وجود دارند كه فرامین داده شده به آنها را به فرایند منتقل می كنند.پمپها، موتورهاو رله ها از جمله این عملگرها هستند. این وسایل فرامینی را كه از بخش پردازش آمده است (این فرامین معمولا الكتریكی هستند) به كمیتهای فیزیكی دیگر تبدیل می كنند. مثلا یك موتور، سیگنال الكتریكی را به حركت دوار تبدیل می كند. ادوات خروجی نیز می توانند عملكرد گسسته و یا پیوسته داشته باشند....

لینک کمکی