فایل رایگان مقدمه ای راجع به الكترونیك قدرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقدمه ای راجع به الكترونیك قدرت :

عنوان مقاله: فایل رایگان مقدمه ای راجع به الكترونیك قدرت
قالب فایل: WORD

فایل رایگان مقدمه ای راجع به الكترونیك قدرت
فهرست مطالب:
دیود
تریستور دو سیمه یا دیود PNPN
تریستور سه سیمه یا SCR
تریستور با گیت خاموش كن
دایاك
تریاك
ترانزیستور قدرت
ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده
ترانسفورماتورها
اهمیت ترانسفورماتورها در زندگی امروزی
انواع ترانسفورماتورها و ساختمان آنها
یكسو كننده های سه فاز
مشخصات فنی یكسوكننده
سیستمهای حفاظتی استاندارد دستگاه
نصب ، بهره برداری و عیب یابی
شرح پانل های یكسو كننده
پانل جلو دستگاه
سینی كنترل
سینی دراپر
سینی خازن
سینی ورودی / خروجی
نصب دستگاه
راه اندازی یكسو كننده
حالت شارژ دستی
نكاتی درباره سیستم حفاظتی یكسوكننده
چند نكته مهم درباره عیب یابی دستگاه


* بخشی از ابتدای مقاله:
در 35 سال اخیر در كاربرد موتورهای الكتریكی انقلابی رخ داده است . ساخت بسته های حالت جامد راه انداز موتور جایی رسیده كه عملاً هر مسئله كنترلی را می توان با استفاده از آنها حل كرد . با این راه اندازهای حالت جامد می توان موتورهای dc را با منابع تغذیه ac و موتورهای ac را با منابع تغذیه dc راه انداخت . حتی می توان ac را به توان ac فركانس دیگز تبدیل كرد .
از طرفی دیگر هزینه سیستمهای راه انداز حالت جامد به شدت پایین آمده و قابلیت اظمینان آنها بالا رفته است انعطاف و قیمت نسبتاً كم كنترل كننده ها و راه اندازهای حالت جامد باعث شده موتورهای ac كاربردهای جدید ، بیایند ، كاربردهایی كه قبلاًٌ تنها با استفاده از ماشینهای dc انجام می شد . همچنین با استفاده از راه اندازهای حالت جامد موتورهای dc نیز قابلیت انعطاف بیشتری پیدا كرده اند .
تغییر عمده از ساخت و بهبود عناصر حالت جامد توان بالا حاصل شده است . گرچه مطالعه تفصیلی مدارها ، الكترونیك قدرت و عناصر آنها خود كتاب مستقلی می خواهد ولی كمی آشنایی با آنها در فهم كاربردهای موتورهای جدید بسیار لازم است .

عناصر الكترونیك قدرت
در مدارهای كنترل موتور چند نوع وسیله نیمه هادی عمده مورد استفاده قرار می گیرد . مهمترین اینها عبارت اند از :
1- دیود
2- تریستور دو سیمه (یا دیود PNPN)
3- تریستور سه سیمه ( یكسوز ساز كنترل شده سیلیسیومی SCR)
4- تریستور باگیت خاموش كن (GTO )
5- دایاك
6- تریاك
7- ترانزیستور قدرت (PTR )
8- ترانزیستور دو قطبی باگیت مجزا شده (IGBT )

دیود
دیود یك عنصر نیمه هادی است كه برای عبور جریان در یك جهت طراحی شده است . نماد این عنصر در شكل نشان داده شده است . دیود طوری طراحی شده كه جریان را از آند به كاتد بگذارند ولی در جهت عكس نه .
مشخصه ولتاژ جریان دیود در شكل زیر نشان داده شده است . با اعمال یك ولتاژ مستقیم به دیود جریان بزرگی از آن می گذرد . ولی اگر ولتاژ در جهت معكوس به آن اعمال شود . جریان گذرنده بسیار كوچك خواهد بود ( در رده میكروآمپر یا كمتر) . اگر ولتاژ معكوس اعمالی به حد كافی بزرگ باشد ، سرانجام دیود می شكند و اجازه می دهد كه جریان در جهت عكس هم بگذرد . این سه ناحیه كاری دیود روی منحنی مشخصه شكل زیر نشان داده شده است .
دیودها با توجه به مقدار توانی كه می تواند مصرف كنند و ماكزیمم ولتاژ معكوسی كه می توانند بدون شكستن تحمل كنند دسته بندی می شوند . توانی كه دیود در هنگام عمل در جهت مستقیم مصرف می كند ، با حاصلضرب افت ولتاژ مستقیم روی آن و جریانی كه از دیود می گذرد برابر ست . این توان باید محدود شود تا دیود بیش از حد گرم نشود . ماكزیمم ولتاژ معكوس دیود با عبارت ولتاژ معكوس ماكزیمم (PIV ) مشخص می شود . این مقدار باید آنقدر بزرگ باشد كه دیود هنگام كار نشكند و در جهت معكوس جریان نگذراند ....

لینک کمکی