فایل رایگان موتورهای تک فاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان موتورهای تک فاز :

عنوان مقاله: فایل رایگان موتورهای تک فاز
قالب فایل: WORD

فایل رایگان موتورهای تک فاز
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل 1- موتورهای القاء یكفاز
1-1- ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز
1-1-1- تئوری میدان دوگانه دوار
1-1-2-تئوری میدانهای متقاطع
1-2- موتور القاء یكفاز با راه اندازی خودبخود
1-3- موتور القاء با راه انداز خازنی
1-3-1- محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت
1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهای موتورهای یكفاز
1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز
1-5- موتور خازنی
1-5-1- موتور خازنی تك مقدار
1-5-2-موتور خازنی دو مقدار
1-6- موتورهای یكفاز با قطب چاكدار
فصل 2- موتورهایی كه از طریق رتور راه اندازی می شوند
2-1- موتور های ریپولسیونی ( دفعی )
2-1-1-ساختمان موتور ریپولسیون
2-1-2- اصل ریپولسیون
2-1-3- موتور ریپولسیون جبرانی
2-1-4- موتور القاء با راه انداز ریپولسیون
2-1-5- موتور القاء - ریپولسیون
2-2- موتور هایی سری جریان متناوب
2-2-1- موتور اونیورسال
2-3- موتورهای سنكرون یكفاز بدون تحریك
2-3-1- موتور مقاومت مغناطیسی
2-3-2- موتور سنكرون پسماندی


* بخشی از ابتدای مقاله:

مقدمه
امروزه موتورهایی كه برای كار با منبع یكفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند .
موتورهای كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوریكه پیشرفت محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های ابزار و غیره در سایه طرح موتورهای با قدرت كسر اسب بخار امكان پذیر می باشد.
چون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسیار گوناگون است صنعت تولید موتور در زمینه انواع چنین موتورهائی تكامل پیدا كرده بطوریكه برای هر زمینه ای طرحی موجود است.
موتورهای یكفاز را میتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازیشان تقسیم بندی كرد .
1- موتورهای القاء- القاء یكفاز انشعابی- القاء یكفاز انشعابی خازنی- با قطب چاكدار
2- موتورهای ریپولسیون ( موتورهای القائی )
3- موتورهای سری جریان متناوب
4- موتورهای سنكرون بدون تحریك
در این مجموعه سعی بر این شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهای یكفاز تا حد نیاز دانشجویان كاردانی مورد بررسی قرار گیرد.

فصل یك: موتورهای القاء یكفاز
هدفهای رفتاری
در پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود كه:
- موتورهای القای یكفاز را نام ببرد
- ساختمان, طرزكار, مشخصه گشتاور و كاربرد موتورهای القایی یك فاز را شرح دهد
- از دو طریق تئوری میدان دوگانه دوار و میدانهای صلیبی عدم راه اندازی موتورهای القایی یكفاز بخودی خود را شرح دهد.
- محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت را انجام دهد.
- قطر سیم اصلی و راه انداز موتورهای یكفاز استارت موقت را محاسبه كند.
- آرایش كلافهای موتورهای یك فاز استارت موقت را ترسیم كند.
- خازن مورد نیاز موتورهای یكفاز استارت موقت را محاسبه كند.

1-1- ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز :
از نظر ساختمان این موتور كمابیش شبیه موتور القاء چند فاز است جز اینكه :
1- استاتور آن با سیم پیچی یكفاز مجهز شده است .
2- یك كلید گریز از مركز در بعضی موتور بكار رفته تا سیم پیچی راه اندازی را از مدار خارج كند . وقتی سیم پیچی استاتور از منبع یكفاز تغذیه می شود ، شاری ( میدان ) تولید می شود كه فقط متناوب است یعنی فقط در طول یك محور فضا متناوب است . این شار بطور سنكرون نمی چرخد بر خلاف استاتوری كه با منبع دو فاز یا سه فاز تغذیه می شود . شار متناوب یا ضربانی نمی تواند رتور قفس سنجابی را بگردش در آورد ( فقط شار گردان میتواند ) باین ترتیب موتور یكفاز خودش می تواند راه بیفتد ....

لینک کمکی