فایل رایگان مطالعات بیمارستان قلب و عروق شهر خوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات بیمارستان قلب و عروق شهر خوی :


دانلود فایل رایگان مطالعات بیمارستان قلب و عروق شهر خوی در 133 صفحه به همراه نقشه ها dwg و تصاویر بعدی jpg

این فایل با فرمت word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت و ارائه پروژه پایانی میباشد

فایل رایگان مطالعات بیمارستان قلب و عروق شهر خوی
فهرست کلی:
چکیده:
ایجاد بیمارستان بدون تردید باید متکی به نیاز جامعه و در چهار چوب مطالعات ضروری از نظر تشخیص نیاز و بررسی امکانات انجام گیرد . بیمارستان مورد مطالعه در این پژوهش واقع در شهرستان خوی با کاربری مرکز تخصصی قلب و عروق و با فضاهای کاربری مانند ورودی، بستری، مدیریت، سی سی یو، آی سی یو و .... می باشد. ویژگی های این طرح را می توان در مواردی مانند طراحی حیاط های داخلی وارام بخش درکالبدپروژه به منظورتهویه، نوروایجاددیدمناسب،الگوی سازمان دهی خطی ومرکزی طراحی شده،تقارن موضعی درحجم بنا،استفاده ازرنگ شادوزنده وتنوع دهی ازاین طریق برمجموعه ،استفاده ازنوارهای نقره ای رنگ بامصالح کامپوزیت درنمابرای ایجادکشش بصری و .... دانست.

فایل رایگان مطالعات بیمارستان قلب و عروق شهر خوی
فهرست مطالب

پیشگفتار

چکیده:

مقدمه:

فایل رایگان مطالعات بیمارستان قلب و عروق شهر خوی
فهرست

فصل اول:پیشینه تحقیق

1-1) بیماری چیست؟

1-2)تاریخچه پزشكی در ایران

1-3)تاریخچه بیمارستان:

1-3-1)خیرات وتعاون:

1-3-2)بیمارستان هاودوره روشن گری (رنسانس):

1-3-3)بیمارستان هادرقرن هیجدهم:

1-3-4) اواخر قرن نوزدهم

1-4)انواع بیمارستانها

1-4-1)بیمارستان عمومی

1-4-1-2)قسمت بندی و تعین محدوده

1-4-2)بیمارستانهای دانشگاهیفصل دوم: مبانی نظری

2-1)مطالعات نخستین برای احداث بیمارستان

2-2) احداث بیمارستان و نیاز جامعه

3-2) معماری بیمارستان

2-3-2)پلان شماتیک

2-3-4)تاثیر فضاهای داخلی بر شکل معماری بیمارستان

2-4)نقش معمار داخلی در تیم طراحی بیمارستان

2-5)اثرات نور و رنگ در بهبودی بیماران

2-7)چگونگی احداث بیمارستان

2-7-1)شرایط محیطی محل احداث

2-7-2)خاک برداری

2-7-3)مانع برداری

2-8)محل ورودی

2-8-1)مسیر ماشین رو

2-8-2)مسیر پیاده رو

2-8-3)باریک راه

2-9)درخت درختچه و چمن

2-9-1)باغچه

2-10)حیاط

2-11)محوطهء بیرونی بیمارستان :

2-12)ساختمان های جانبی

2-13)مشخصات اتاق و راهرو پلکان

2-14)شکل و فرم ساختمان بیمارستان

2-14-1)شکل افقی

2-14-2)شکل عمودی

2-14-3)شکل گرد

2-15)دلایل انتخاب شکل ساختمان بیمارستان

2-16)برنامه بیمارستان درحوادث غیرمترقبهHospital Disaster Plan

2-17)تریـــاژ:

2-18)کلیاتی در مورد تاسیسات وتجهیزات بیمارستانفصل سوم: تحلیل نمونه های داخلی و خارجی

3-1 بیمارستان عمومی ماساچوست

3-2 بیمارستان میلادفصل چهارم: شناخت بستر طرح

4-1) موقعیت جغرافیایی استان

4-2) آب و هوای استان

4-3-1) سابقه تاریخ سکونت

4-3-2) نام آذربایجان و وجه تسمه آن

4-4) بررسی كلی شهرستان خوی :

4-4-1) موقعیت جغرافیایی شهرستان خوی

4-4-2) ویژگی های تاریخی شهرستان خوی:

4-4-3) وسعت و جمعیت

4-4-4) زمین شناسی شهرستان خوی

4-5) مطالعات اقلیمی:

4-5-1) موقعیت اقلیمی استان در پهنه بندی اقلیمی کشور

4-5-2) مسائل هواشناسی و باد ها

4-5-2-1) درجه حرارت:

4-5-2-2) روزهای یخبندان :

4-5-2-3) رطوبت

4-5-2-4) میزان بارندگی

4-5-2-5) باد

4-5-2-6) وضعیت تابش آفتاب

4-6) نتیجه گیری:

4-7)شناخت بستر طرح در مقیاس زمین طرح:فصل پنجم: برنامه فیزیکی و عملکردی

5-1)جدول برنامه فیزیکی بیمارستانفصل ششم:نتیجه گیری

6-1 نتیجه گیری

پیوست:نقشه ها

منابع و مآخذ

لینک کمکی