فایل رایگان مطالعات فرهنگسرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات فرهنگسرا :

دانلود فایل رایگان مطالعات فرهنگسرا
تعداد صفحات: 77
فرمت فایل: doc

1-1- فرهنگ:

فرهنگ تکنیک واقعیتی ارزنده و تاریخی است که دگرگونی ویژه ای در صنعت پدید آورده، زیرا اگر چه بدون تردید در افزایش و تکامل ابزار تولید مؤثر بوده و حتی در جهان، نظری سود جویانه افکنده و حقایق را در جهان از یاد برده است در عوض توانسته است تغییرات قابل ملاحظه ای را به وجود آورد.

فرهنگ مانند سرزمین، مانند خردمندی و شادی و خوشبختی، نه وارد كردنی است نه خریدنی. فرهنگ و خردمندی به تدریج و با تلاش مستمر نسل ها، مثقال مثقال به وجود می آیند، اما حفظ آنها –به خصوص در چنین روز و روزگاری– به تلاشی مضاعف نیاز دارد، وگرنه خروار خروار از دست می روند!

1-1-1- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن:

فرهنگ جوهر اساسی حیات انسانی و فصل ممیز بین انسان و حیوان است. در نگاهی کلان فرهنگ، روح، هویت و موجودیت هر جامعه است که در قالب های ویژه ای بروز و ظهور می یابد، فرهنگ هر جامعه، مهم ترین شاخص برای معرفی سیمای آن جامعه است، اصولاً تصور جامعه ای عاری از فرهنگ غیر ممکن می نماید. اساس جامعه و محور واقعی آن فرهنگ است.

اصطلاح فرهنگ (Culture) به عنوان فرآورده ی اجتماع بشری در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، تعریف های گوناگونی یافته و برداشت وسیع، گسترده و همه جانبه ای از این واژه به عمل آمده است. تعاریف متعدد از سوی صاحب نظران عرصه های مختلف علوم، بیانگر دیدگاه متنوع فکری و فرهنگی در این باره است. چرا چنین است؟

فرهنگ با انسان سروکار دارد، می توان آن را نقطه تمایز بین انسان و حیوان دانست، انسان ها هم حقیقتی تودرتو و ضمیری لایه لایه دارند، وقتی که اصطلاح فرهنگ در مورد انسان به کار می رود، با توجه به تعاریف متعدد انسان و نیز حقیقت پیچیده و تو در توی آدمی، احتمال توافق بر سر چندوچون فرهنگ، بسیار کم می شود.....................

فایل رایگان مطالعات فرهنگسرا
فهرست مطالب:
فصل اول:مبانی نظری معماری
فصل دوم:شناخت بستر طرح
فصل سوم:تجزیه و تحلیل سایت
فصل چهارم:استاندارد فضاها و برنامه فیزیکی
فصل پنجم: بررسی نمونه های موجود

لینک کمکی