فایل رایگان مطالعات طراحی هتل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات طراحی هتل :

دانلود فایل رایگان مطالعات طراحی هتل
تعداد صفحات:196
فرمت فایل: doc


فصل اول: تعریف و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و روند توسعه آن
1-1 بیتوته كوتاه جهان و میهمان سرا
1-2 جهانگردی
1-2-1 آغاز سخن
1-2-2 صنعت جهانگردی
1-2-3 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
1-3 دسته بندی هتلها
1-3-1 هتلها
1-3-2 محدوده هتل
1-3-3 انواع هتل
الف. هتلهای مركز شهر
ب. هتلهای ویژه خودرو و موتورداران
پ. هتلهای فرودگاه
ت. هتلهای تفریحی و توریستی
ث. مجتمع ساختمانهای مشاع و مشترك
1-4 مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف كیفیت خدماتی در هتلها
1-5 بررسی روند هتل سازی در ایران

فصل دوم: كاروانسراها
2-1 مقدمه: كاروانسراهای ایرانی
2-2 كاروانسراها و فضاهای وابسته به راه
2-2-1 ساباط
2-2-2 رباط
2-2-3 كاربات
2-2-4 كاروانسرا
2-2-5 خان
2-2-6 آب انبار
2-2-7 حوض، بركه، پایاب، چاه
2-3 مهمانخانه و دسكره
2-4 طرح رباط و كاروانسرا
2-5 انواع كاروانسراها
2-6 نمونه هایی از كاروانسراهای ایرانی

فصل سوم: بررسی مصادیق و نمونه های موجود (مطالعات تطبیقی)
3-1 گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری
3-1-1 نقش نمادگرایی در هتلهای لوكس
3-1-2 همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح
3-1-3 بهره گیری از فناوری
3-2 هتل شرایتون
3-3 هتل برج العرب
3-4 هتل لاله
3-5 دیگر نمونه های موجود

فصل چهارم: بررسی عوامل موثر بر شكل گیری ساختمانهای بلند در ایران جهان
4-1 مقدمه: سیر تحول ساختمانهای بلند
4-2 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی دردنیا
4-2-1 نخستین دوره ساخت بناهای بلند
4-2-2 دوره دوم ساخت بناهای بلند
4-2-3 دوره سوم ساخت بناهای بلند
4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهای بلند
4-3 ساخت بناهای بلند درآستانه قرن 21
4-4 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه جدید در ایران
4-4-1 شروع ساخت بناهای بلند با شیوه جدید درایران
4-4-2 روند احداث بناهای بلند دردهه 40
4-4-3 آغاز ساخت بناهای بلند مسكونی
4-4-4 روند احداث بناهای بلند در دهه 50
4-4-5 حركت جدید دراحداث ساختمانهای بلند
4-4-6 سالهای اوج بلند مرتبه سازی
4-4-7 ساخت بناهای بلند در اواخر دهه 70
4-4-8 علل و ریشه‌یابی دلایل ساخت بلندمرتبه‌ها در ایران

فصل پنجم: شناخت بستر طرح
5-1 استان خراسان
5-1-1 وجه تسمیه
5-1-2 جغرافیای خراسان
الف. دوران قبل از اسلام
ب. دوران اسلامی
ج. دوران قاجاریه
د. دوران كنونی
5-1-3 جمعیت استان
5-1-4 وضعیت اقلیمی
5-2 مشهد
5-2-1 وجه تسمیه
5-2-2 وضعیت ساكنان
الف. زبان گویش
ب. مذهب
ج. معیشت
5-2-3 مطالعات تاریخی (چگونگی پیدایش شهر مشهد)
5-2-4 اوضاع طبیعی
5-2-4-1 زلزله
5-2-4-2 زمین شناسی
5-2-4-3 وضعیت اقلیمی
الف. دما و رطوبت هوا
ب. وزش باد
ج. وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
د. تأثیر اقلیم بر فضای سبز
5-2-4-4 شبكه ارتباطی
5-2-5 مطالعات اجتماعی (طرح جامع مشهد)
5-2-5-1 چگونگی توسعه آینده مشهد
5-2-5-2 چشم انداز آینده
5-2-5-3 مساحت و جمعیت
5-2-5-4 تراكم
الف. تراكم جمعیت
ب. تراكم ساختمان
5-2-6 معماری
5-2-6-1 معماری سنتی
5-2-6-2 عناصر شاخص معماری

فصل ششم: راهنمای طراحی- ضوابط و استانداردها
6-1 راهنمای طراحی
6-1-1 برنامه‌ریزی تسهیلات
6-1-1-1 تجزیه و تحلیل امكان‌سنجی پروژه
6-1-2 تعریف پروژه
6-1-3 برنامه تخصیص فضا
6-1-4 شرح فعالیت‌ها
6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه
6-2 ضوابط و استانداردهای هتل
6-3- ضوابط و استانداردهای تجاری

فصل هفتم: مطالعه سایت (كوه سنگی)
7-1 پارك ملی كوه سنگی
7-2 موقعیت شهری
7-3 بررسی كالبدی
7-3-1 محدوده كوه سنگی و همسایگی آن
7-3-2 شبكه ارتباطی پیرامون طرح
7-3-3 كاربریهای پیرامون محوطه كوه سنگی
7-3-4 توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین
7-3-5 تأسیسات زیربنایی مكانیكی
7-3-6 امكانات و محدودیتها
7-3-7 بررسی طرح‌های بالاسر
الف- طرح تفضیلی
ب- طرح جامع
7-3-8 اصول و مبانی طراحی پارك كوه‌سنگی
7-3-8-1 مقدمه
7-3-8-2 مبنای طراحی پارك
7-3-8-3 مبنای معماری فضای سبز
7-3-9 تجزیه و تحلیل پارك
الف- مقیاس
ب- روحیه
ج- هماهنگی
د- ارتباطی
7-3-10 روش ساخت پارك
الف- معابر پیاده
ب- معابر سواره
ج- آب‌نماها
.....

این مجموعه در 8 فصل می باشد

لینک کمکی