فایل رایگان وسایل مورد استفاده در برق صنعتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وسایل مورد استفاده در برق صنعتی :

عنوان مقاله: فایل رایگان وسایل مورد استفاده در برق صنعتی
قالب فایل: WORD

فایل رایگان وسایل مورد استفاده در برق صنعتی
فهرست مطالب:
كلیدها
- انواع کلید
1- كلید غلطكی
2- كلید اهرم
3- كلید زبانه ای
4- كلید مغناطیسی دكنتاكتوری
خازن ها
- خازن چیست؟
- انواع خازن
الف- خازن های ثابت
ب- خازن های متغیر
مقاومت ها
- مقاومت چیست؟
- انواع مقاومت از نظر نوع ساخت و جنس
- انواع مقاومت از نظر نوع كارایی
فیوزها
- فیوز چیست؟
- انواع فیوز از نظر ذوب شدن سیم حرارتی داخل آن
- انواع فیوزها از نظر خودكار بودن


* بخشی از ابتدای مقاله:

كلیدها:
- انواع کلید:
1- كلید غلطكی: این كلید از یك استوانه عایق ساخته شده است كه حول محوری به صورت غلطك دوران می كند. عمر مفید این كلیدها به علت تماس زیاد كنتاكت ها كم است بنابراین امروزه در صنعت استفاده نمی شود.
2- كلید اهرم: این كلید به وسیله یك اهرم به تیغه های متحرك كلید نیرو وارد می شود و آنها را به كنتاكت های ثابت وصل می كند....

لینک کمکی