فایل رایگان پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی-فرهنگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی-فرهنگی :

دانلود فایل رایگان پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی-فرهنگی 17 ص فرمت word

بیان مسأله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه­ های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش­های تحقیق، منظور تحقیق )

اصل هنر درذات تمامی انسانهاست و نیاز انسان به هنرغیرقابل انكار است عقیده نیز درروح انسان است نیاز تواما به هنر و عقیده تركیب زیبایی با حقیقت است ایران منشا هنر است و اسلام منشا عروج ایرانیت و اسلامیت تركیب هنروعروج است اگرهنر باتكنیك آغشته گردد علوم هندسی پایه گذارمی گردد عروجی هنری ازبیتی مقدس بیت المقدس صورت گرفته است تقدس درعروج و هنری درخانه لذا بنا اصلی برای عروج است اگر این بنا به وسعت یك فرهنگ آغشته با عقیده باشد خود را درطراحی پارك موزه ایران زمین نمایان می سازد

امروزه طراحی فضاهای سبز شهری و ترکیب و پیوند مؤثر آن‌ها با نیازها و عملکردهای فرهنگی- تفریحی همانند موزه‌ها، نقش مهمی در رشد و توسعه‌ی فرهنگی شهر و جاذبه‌های گردشگری آن ایفاء می‌کند. به طوری که موزه‌های معاصر می‌کوشند تا در بستری طبیعی، همراه با مناظر و چشم‌اندازهای آن، به حفظ و نمایشِ میراث معنوی جوامع و برقراری تعاملات اجتماعی و تبادل افکار در محیطی آزاد و به دور از هیاهو و آشفتگی‌های شهری بپردازند (سلیمانزاده،2:1392).

فایل رایگان پروپوزال طراحی باغ موزه خرم آباد با تاکید بر هویت تاریخی-فرهنگی
فهرست مطالب:

بیان مساله

پیشینه تحقیق

فرضیه ها

اهداف

اهداف کاربردی

جنبه نوآوری تحقیق

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع و مآخذ

لینک کمکی