فایل رایگان پاورپوینت "بند پایان و فسیل آنها" به همراه فایل Word

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت "بند پایان و فسیل آنها" به همراه فایل Word :

عنوان مقاله: بند پایان و فسیل آنها
قالب فایل: POWERPOINT (80 اسلاید) + فایل WORD

فایل رایگان پاورپوینت "بند پایان و فسیل آنها" به همراه فایل Word
فهرست مطالب:
مقدمه
ساختار بدنی
دستگاههای بدن
- دستگاه بینایی
- دستگاه گوارشی
- دستگاه تنفس
- دستگاه گردش خون
- دستگاه دفعی
- دستگاه عصبی
رده بندی بندپایان
- زیر شاخه کلیسرداران
- زیر شاخه آرواره‌داران
عنکبوتها
حشرات
مقدمه
رده حشرات
زیر رده بدون بالان
- راسته پرتورا
- راسته دیپلورا
- راسته کلمبولا
- راسته تیزانورا
زیر رده حشرات بالدار
- راسته راست بالان
- راسته پوست بالان
- راسته ایزوپترا یا جوربالان
تولید مثل در حشرات
سخت پوستان
خرچنگ معمولی
خر خاکی
خرچنگ دریایی رنگ سنگی
خرچنگ ساحلی
خرچنگ گوشه گیر قرمز
کریل
عنکبوتیان
مقدمه
اختصاصات کلیسرداران
رده بندی کلیسرداران
- رده پیکنوگونیدا
- رده عنکبوتیان
عنکبوتها
جنسهای عنکبوتها
عادات عنکبوتها
میگالومورف
تنیدن تار
کنه‌ها
خرچنگهای نعل اسبی


* بخشی از ابتدای پاورپوینت:

مقدمه
شاخه بندپایان بزرگترین شاخه در میان جانوران و اصولا همه جانداران است. گوناگونی بندپایان به تنهایی از گوناگونی همه جانوران و گیاهان نیز بیشتر است. در حدود 75 درصد از گونه‌های شناخته شده بندپایان را حشرات تشکیل می‌دهند. اندازه بندپایان از کنه‌های میکروسکوپی تا خرچنگهای غول پیکر 1.5 متری که وسعت پاهایشان به 4 متر می‌رسد متغیر است. این جانوران بیشتر از هر نوع جانور دیگری در روی زمین گستردگی و تراکم دارند. بندپایان مهمترین گروهی هستند که موجودات دیگر از جمله انسانها مجبور به رقابت با آنها هستند.

ساختار بدنی:
موفقیت بزرگ این جانوران ، نتیجه ساختمان اساسی بدن بویژه سازمان قطعه قطعه‌ای و اسکلت خارجی کیتینی آنهاست. به احتمال قوی اجداد بندپایان را کرمهای آنلید پرتار و ابتدایی تشکیل می‌دهند و قطعات مناطق مختلف بدن در جریان تکامل در جهت بندپا شدن به راههای گوناگونی دقیقا تخصص یافتند. بدن بندپایان امروزی شامل سینه ، سر و شکم است و در بسیاری از موارد سر و سینه به هم چسبیده سر سینه را ساخته‌اند.
تمام بدن توسط زرهی کیتینی پوشانده شده که طی مراحل رشد لاروی یا در تمام طول زندگی متناوبا می‌افتد. پاراپودیای اجدادی تبدیل به زایده‌های حرکتی بند بند و مشخصی شد که شکلها و کنشهای بسیار گوناگونی داشتند. پوشش کیتینی این قسمت سختی لازم را فراهم می‌آورد و در عین حال ارتباطات مفصلی را هم باعث می‌شود. کیتین در تشکیل چشمهای خاص این جانوران هم دخالت دارد....

لینک کمکی