فایل رایگان مقاله تصویرسازی کتاب کودک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تصویرسازی کتاب کودک :

دانلود فایل رایگان مقاله تصویرسازی کتاب کودک 35 ص فرمت word قابل ویرایش

فایل رایگان مقاله تصویرسازی کتاب کودک
فهرست مطالب
_ تعاریف تصویرسازی کتاب کودک 2
تاریخچه تصویرسازی کتاب کودک 3
مفاهیم بصری در تصویرسازی کتاب کودک 6
اصل سادگی 6
اصل پیوستگی 6
اصل توازن در فر مها و تركیبها 6
اصل تأكید 7
توجه به اصل پیوند محیطی و مكانی 8
اصل تعادل 8
رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع 9
اصل رابطه ی تصویر با معیارهای اندازه گیری 9
اصل تركیب بندی 10
رابطه ی تصویر با معیارهای كادربندی 11
اصل فاصله ی مطلوب 12
اصل تأثیرات روانی خط ها 12
اصل تأثیر روانی شكل ها و رابطه ی آن ها با تصویر آموزشی 13
اصل تباین در طراحی تصاویر کتاب کودک 15
اصل خیال برانگیزی 16
توجه به علایق كودكان به رنگها 16
اصول و تکنیک های تصویرسازی کتاب کودک 17
داشتن نگاه علمی در تصویرگری متون علمی کودک و تا حدی دوری از عنصر خیا ل پردازی 17
هماهنگی تصویر با متن 17
توجه به نیازهای گروه سنی فراگیران، و فرایند رشد کودک و علایق او 18
توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی 18
اصل استفاده به جا از تصویر 19
ویژگی های تصویر روی جلد كتاب 19
ملاك های تصویرگری برای گروههای سنی مختلف 19
ملاك های تصویرگری برای گروه سنی یك تا سه ساله 19
ملاك های تصویرگری، برای گروه سنی چهار تا هفت ساله 20
ملاك های تصویرگری برای گروه سنی هفت تا نه ساله 21
ملاك های تصویرگری برای گروه سنی 10 تا 12 ساله 21
الگوهای مذهبی در تصویرسازی کتاب کودک 22
معرفی نمونه های موردی تصویر سازی مذهبی کتاب کودک 27
پیروزی 27
ظهر روز دهم 31
منابع و مآخذ 35

لینک کمکی