فایل رایگان تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

فایل رایگان تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده

توضیحات:

دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
در قالب doc و در 123 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

جریان نقد آزاد می‌تواند سرمایه‌گذاری و عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد و اگر مدیران به دنبال اقدامات فرصت طلبانه و افزایش منفعت شخصی خود باشند، ممکن است با استفاده از مدیریت سود، وجوه نقد مازاد را برای تامین اهداف شخصی بکارگیرد. از طرف دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، به لحاظ داشتن دانش و تجربه بیشتری حسابرسی می‌توانند یکی از راه‌های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد، لذا انتظار می‌رود حسابرسی با کیفیت بالاتر روابط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود را تعدیل کند توکل نیا(1396). براین اساس، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. متغیر های به کار رفته در این تحقیق مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، متغیر وابسته وتخصص حسابرس در صنعت وجریان نقد آزاد، متغیر مستقل و سودآوری واندازه شرکت واهرم مالی، متغیر کنترلی دراین تحقیق می باشند. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 140 شرکت طی دوره زمانی 7 ساله در سال‌های 1390 الی 1396 به روش نمونه‌گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. در این پژوهش از مدل ون (2017) برای اندازه گیری جریان وجوه نقد آزاد و از شاخص اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود بر اساس مدل جونز تعدیل شده (1995) استفاده شده است. همچنین به پیروی از پژوهش فرناندو و سوارانجان (2017) از تخصص حسابرس در صنعت به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها به کمک رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و با رویکرد داده­های تابلویی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود مثبت و معنادار می‌باشد. همچنین، تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیار کیفیت حسابرسی باعث تعدیل و کاهش رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی می­شود.

و . . .

فایل رایگان تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده
فهرست مطالب:

چکیده

بیان مساله

ضرورت انجام پژوهش

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

قلمرو مکانی تحقیق

مبانی نظری

تعریف مدیریت سود

انواع مدیریت سود

کاربرد جریان‌های نقد آزاد

پیشینه خارجی

جامعه آماری و نمونه تحقیق

روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه

آماره توصیفی

نتایج برآورد مدل‌های پژوهش

و . . .

توجه: چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرینت و ارائه بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.


لینک کمکی