فایل رایگان پاورپوینت آشنایی با معماری اهرام مصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت آشنایی با معماری اهرام مصر :

فایل رایگان پاورپوینت آشنایی با معماری اهرام مصر

توضیحات:

فایل پاورپوینت آشنایی با اهرام مصر و سیر تحول تاریخی سرزمین مصر،در حجم 63 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

سیر تحول تاریخی سرزمین مصر
1- دوره پادشاهی نخستین ، شامل سلسله های پادشاهی اول و دوم (حدود 3000 تا 2686 پیش از میلاد)
2- پادشاهی کهـن ، شامل سلسله های پادشـاهی سوم تا ششم (حدود 2686 تا 2181 پیش از میلاد)
3- نخستین دوره فترت ، شامل سلسله های پادشاهی هفتم تا دهم (حدود 2181 تا 2040 پیش از میلاد)
4- پادشاهی میـانه ، شامـل سلسله های پادشـاهی یازدهم و دوازدهم (حدود 2040 تا 1759 پیش از میلاد)
5- دومیـن دوره فتـرت ، شامل سلسـله های پادشاهی سیزدهم تا هفدهم (حدود 1759 تا 1540 پیش از میلاد)
6- پادشاهی جدید ، شامل سلسله های پادشاهی هجدهم تا بیستم (حدود 1540 تا 1070 پیش از میلاد)
7- سومین دوره فترت ، شامل سلسله های پادشاهی بیست و یکم تا بیست و چهارم (حدود 1070 تا 712 پیش از میلاد)
8- دوره متأخر ، شامل سلسله های پادشاهی بیست و پنجم تا سی و یکم (حدود 712 تا 332 پیش از میلاد)
9- سلسله لاگید ، 332 تا 304 پیش از میلاد
10- سلسله بطالسه ، 304 تا 30 پیش از میلاد
11- دوره رومیان ، 30 پیش از میلاد تا 304 میلادی
12- حکومت بیزانس ، 395 تا 640 میلادی
13- دوره اسلامی ، از 640 میلادی تا به امروز

فایل رایگان پاورپوینت آشنایی با معماری اهرام مصر
فهرست مطالب :
شکل گیری سرزمین مصر
سیر تحول تاریخی سرزمین مصر
دوران و پادشاهی ها با تصاویر
اهرام مصر از نظر معماری و موقعیت جغرافیایی
اشکال و تصاویر مختلف
نحوه ساخت اهرام

این فایل با فرمت پاورپوینت در 63 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل پاورپوینت معماری اسلامی در سرزمین مصر(48 اسلاید)


لینک کمکی