فایل رایگان تاثیرات طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان و زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثیرات طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان و زنان :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان تاثیرات طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان و زنان می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه تاثیرات طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان و زنان می باشد.

 

 

زنان مطلقه معمولا نسبت به مردانی که متارکه نموده اند کمتر ازدواج مجدد می کنند. از جمله علل اجتماعی این وضعیت وجود فرزندان سن زن و عدم پذیرش مردان جهت ازدواج با زن مطلقه می باشد. البته این امر به علل روانی مانند شکست در ازدواج قبلی و عدم اعتماد مردان به موفقیت زنان مطلقه در زندگی زناشویی و عدم روحیه مناسب جهت آغاز زندگی جدید باز می گردد(فرجاد،1372).در فرهنگ ایرانی زنان مطلقه برای ازدواج از اعتبار کمتری برخوردارند و مردی که ازدواج نکرده کمتر به سراغ آنها می رود و در اغلب موارد مردانی که زنان خود را از دست داده اند یا همسر خود را طلاق داده اند، به خواستگاری آنها می آیند در این شرایط زن مطلقه دیگر نمی تواند آزادانه حق انتخاب داشته باشد و سطح توقعات او از طرف متقابل بسیار تنزل می کند و بسیاری از شرایط ناگوار را به اجبار پذیرا می شود زیرا در غیر اینصورت برای همیشه تنها خواهد ماند(حسینی و بیرجندی،1377).

 


 از جمله آثار طلاق ایجاد خانواده های اضطراری است. یعنی یکی از زوجین (اکثرا زن) بعد از جدایی در خانه پدری حیات می گذراند و هر شرایطی را تحمل می کند. زیرا جامعه هیچ جایی را برای زنان مطلقه در نظر نگرفته است و امکان امرار معاش و گذران زندگی به هیچ وجه برایش وجود ندارد هر چند اکنون اکثر زنان مطلقه باسواد هستند و می توانند شغلی داشته باشند ولی وابستگی و احساس سربار بودن هنوز برای زنان مطلقه وجود دارد(ساروخانی،1376).بررسی پیامدهای طلاق عاطفی نشان می دهد میزان و نوع فشارها و مشکلات روحی حاصل از طلاق عاطفی، در زندگی زنان متفاوت بوده است و در برخی خانواده ها پیامدهای شدیدتری تجربه شده است.علاوه بر این در مواردی پیامدها برای زن شدید و برای فرزندان خفیف بوده است و بالعکس در برخی موارد پیامدها برای زن خفیف و برای فرزندان شدید بوده است( باستانی ،1390).


 

 

یکی از پیامدهای طلاق عاطفی مواجهه زن با مشکلات روحی مختلف است که توسط کلیه زنان مورد مطالعه تجربه شده است. بی انگیزگی، بی حوصلگی و افسردگی از مشکلاتی است که اکثریت قریب به اتفاق زنان با آن مواجه بوده اند.احساس حقارت و خرد شدن شخصیت از دیگر پیامدهای طلاق عاطفی بوده است (باستانی ،1390).به نظر می‌رسد برخی پیامدهای طلاق در جامعه‌ی امروز ما نه بر وضعیت جامعه‌ی غربی قابل انطباق است و نه بر جامعه‌ی سنتی. در جامعه‌ی غربی به دلیل آن که طلاق، به لحاظ فرهنگی، امری پذیرفته شده و عادی است فرزندان و همسران طلاق با فشار روانی کم‌تری مواجه می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل آن که ازدواج‌های پی‌در پی زنان و مردان امری رایج است، احتمال آن که طلاق به تک زیستی زنان منجر شود، کاهش می‌یابد.

 

 


در جامعه‌ی سنتی نیز وجود پیوندهای خویشاوندی قومی، ضمانتی برای برخی حمایت‌ها از زنان پس از طلاق فراهم می‌آورد که در جامعه‌ی کنونی چنین تضمین‌هایی فراهم نیست. از سوی دیگر در جوامع اسلامی هم زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغیب می‌شدند، هم‌ تک زیستی زنان امری ناپسند به حساب می‌آمد و هم مردان به حمایت از این زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج‌های موقت درازمدت، تشویق می‌شدند؛ اما در جامعه‌‌ی ما واقعیت زندگی زنان مطلقه در زیر انبوهی از شعارهای حمایت از زنان و رویه‌ها و قوانین مشکل‌زا نادیده گرفته می‌شود. (دهقان، 1380)در بررسی پیامدهای طلاق، عوارض ناشی از طلاق بر زن را، در سه دسته فردی- خانوادگی و اجتماعی دسته بندی می کنند (ساروخانی،1376).

 

 

 

 

 


فایل رایگان تاثیرات طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان و زنان
فهرست مطالب

سازه طلاق    11
2-1-1- انواع طلاق    13
2-1-2- تعارض ناشی از طلاق عاطفی    18

2-1-3- نظریه های طلاق عاطفی    20
2-1-3-1- نظریه طلاق عاطفی كسلر    20
2-1-3-2- نظریه سیستمی كیفیت زناشویی ماركز    20
2-1-3-3- نظریه مثلث عشق استرنبرگ    21
2-1-3-4- نظریه نظم خورد چلبی    22

2-1-4- عوامل موثر بر اختلاف زناشویی و طلاق     24
2-1-4-1- وقت صرف كردن با هم    24
2-1-4-2- تقسیم كار    25
2-1-4-3- نگهداری از بچه ها    26
2-1-4-4- مسایل مالی    28
2-1-4-5- مسئله اقوام همسر    29

2-1-5- تاثیرات طلاق    30
2-1-5-1- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر زنان    30
2-1-5-1-1- عوارض فردی    34
2-1-5-1-2- عوارض خانوادگی     35
2-1-5-1-3- عوارض اجتماعی    36
2-1-5-2- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر كودكان    36


2-3- پیشینه پژوهش    65
2-3-1- پیشینه پژوهش درخصوص تأثیرطلاق و اختلافات زناشویی برسازگاری زنان    65
2-3-2- پیشینه پژوهش درخصوص تأثیرطلاق و اختلافات زناشویی برسازگاری کودکان    69 

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

لینک کمکی