فایل رایگان گزارش کارآموزی Digital loop carrier سیستم شبكه دستیابیACCESS TOPDLC3000

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی Digital loop carrier سیستم شبكه دستیابیACCESS TOPDLC3000 :

فایل رایگان گزارش کارآموزی Digital loop carrier سیستم شبكه دستیابیACCESS TOPDLC3000

فایل رایگان گزارش کارآموزی Digital loop carrier سیستم شبكه دستیابیACCESS TOPDLC3000
فهرست صفحه

چكیده 7

آرایش شبكه 8

زمینه های كاربردی سیستم 10

اجزای سیستم 16

اتصال سیستم 23

نمونه هایی از شكل های یونیت 25

سیستم مدیریت شبكه 38

مركزیت بخشیدن به تست سیستم topdlc3000 43

منابع مورد استفاده 46


فایل رایگان گزارش کارآموزی Digital loop carrier سیستم شبكه دستیابیACCESS TOPDLC3000
فهرست اشكال مهم

شكل آرایش شبكه از نوع STAR

شكل آرایش شبكه از نوع linear drop

شكل آرایش شبكه از نوعThree net work

شكل میزان بهره برداری از سوئیچ

اتصال ضربدری

تركیب از طریق WDM

اتصال با مالتی پلكسر HDSM

اتصال با STML/4

شلفهای CBA

كارت CPU

CBA

محل نصب سیستم

نمونه هایی از شكل های یونیت

نمونه ایی از سیستم RST

POINT TO POINT با MTU

نمونه های از V5.2

مدیریت شبكه

مسیر حرکت یکنواخت

فایل رایگان گزارش کارآموزی Digital loop carrier سیستم شبكه دستیابیACCESS TOPDLC3000
فهرست جداول

جدول مقایسه TOP DLC با PCM

یونیت های مربوط به فرستنده و گیرنده

یونیت كانال اطلاعاتی

یونیت مشترك

یونیت صوتی

مقایسه مقدار LET و RST در آرایش های مختلف

1 ـ چكیده

سیستم 3000 T0PDLC یك سیستم شبكه دستیابی ACCESS و یكی از پیشرفته ترین سیستم های (DIGITAL LOOP CARRIER ) جهت ارائه خدمات به مشتركین میباشد.

با استفاده از این سیستم بواسطه قابلیت جابجایی معماری تقسیم بندی واحدها تعداد حداقل6 و حداكثر 672 كانال می تواند در سیستم DLC3000 مورد استفاده قرار گیرد .

و این سیستم یكی از ایده آلترین سیستم ها جهت انتقال بوق مركز تلفن خودكار به مناطق دور جهت بهبود ارتباطات میباشند . كیفیت سیستم در كاستن سیمهای بیشمار بكار رفته از مراكز تلفن به سمت مشتركین و ارتباطات تقاطی از جهت قابلیت های این سیستم میباشد .

این سیستم براحتی در مناطق شهری و روستایی و ساختمانی بلند و سایر ) LOCAL EXCHANGE TERMINAL ) و سمت ترمینال مشتركین RST كه این دو بخش توسط فیبر نوری و سیستم رادیویی و یا سیم مسی به یكدیگر مرتبط میگردد .

مبدلهای سوییچ مركز تلفن LET در مركز تلفن نصب میگردد و مركز RST ریموت در سمت مشتركین نصب میگردد . یك ترمینال محلی LET میتواند به یك یا چندین ریموت RST متصل گردد .این ارتباط نقطه به نقطه یاخطی یا ستاره یا توپولوژی سه تایی خواهد بود.

ترافیك ارتباطی در هر گره میتواند افزایش یا كاهش داده شود.خط انتقال یك فرستنده و گیرنده متوسط عبارت خواهد بود از فیبر –رادیو و یونیتها 2 مگابیتی . مسافت بین ترمینال

محل و ریموت برای یك ارتباط متوسط 60 كیلو متر میباشد و امكاناتی كه از این سیستم اخذ میگردد عبارت خواهد بود از كانالهای صحبت-تلفن كارتی-دیتا-كانالهای 64 كیلو بیتی و 2 مگابیتی .

2- آرایش شبکه:

TOPDLC-3000 می تواند چهار نوع از آرایش شبکه را ارائه نماید و نیازی به اتصال با ترمینال فیبر اضافی ندارد. آنها به شرح ذیل می باشند:

لینک کمکی