فایل رایگان 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد :

فایل رایگان 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد

رابرت دانهام"مدیر پیشین سیستمهای كامپیوتری "موتورولا" و بنیانگزار برنامه سراسری پرورش مدیران اجرایی فایل رایگان 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد را بدون توجه به صنعت چنین توصیف می كند:

1- گوش ندادن:

به سخنان كاركنان خود توجه نمی كنید بلكه فقط با آنها صحبت می كنید. نتیجه این شیوه فقدان تعهد, وفاداری و احساس تعلق و نیز افزایش انزجار و دلسردی كاركنان است.

لینک کمکی